Het Vlaams Parlement keurde woensdag 12 januari de lancering van een nieuw beurzenprogramma voor Vlaamse topstudenten goed. Hiermee wil de Vlaamse Regering Vlaamse topstudenten vanaf volgend academiejaar de kans geven om aan gerenommeerde buitenlandse universiteiten te gaan studeren. Voor het programma maakt de Vlaamse regering jaarlijks 2 miljoen euro vrij.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Grote dromen, grote kosten

Oxford, Harvard... Veel studenten dromen van een studie-ervaring aan een buitenlandse topuniversiteit of -hogeschool. Het stevige kostenplaatje zorgt er echter vaak voor dat het bij dromen blijft. Daar wil de Vlaamse Regering verandering in brengen. Tijdens de plenaire vergadering van woensdag 12 januari legde ze dan ook een ontwerp van decreet voor dat de oprichting van een nieuw beurzenprogramma voor topstudenten omvatte. Dit werd goedgekeurd. Hierdoor kunnen Vlaamse afgestudeerde masterstudenten vanaf volgend academiejaar maximaal twee jaar op financiële ondersteuning rekenen wanneer ze naar een buitenlandse topuniversiteit of -hogeschool trekken. Een doelstelling die ook in het regeerakkoord van 2019-2024 werd opgenomen.

Wie maakt een kans?

De studenten die in aanmerking willen komen voor het programma, moeten aan verschillende voorwaarden voldoen. Zo moeten ze een masterdiploma hebben behaald aan een Vlaamse universiteit of hogeschool. Dit met "uitstekende" studieresultaten. Daarnaast moeten ze hun leiderschapspotentieel en maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen aantonen in een essay en moeten ze ook effectief toegelaten zijn tot de topuniversiteit in kwestie.

De bedoeling is om studenten te selecteren vanuit verschillende vakgebieden. Zowel studenten van exacte wetenschappen, als sociale wetenschappen en kunstopleidingen kunnen dus in aanmerking komen. Het type opleiding bepaalt wel de grootte van de beurs die een student krijgt. Ook de locatie en de kosten die ermee gepaard gaan, zoals transport en huisvesting, zijn bepalend voor de omvang.

Vlaamse topstudenten als ambassadeurs

Het uiteindelijke doel dat de Vlaamse Regering met het nieuwe beurzenprogramma wil bereiken, is een internationaal netwerk opbouwen van Vlaamse topstudenten aan de beste universiteiten ter wereld. Die studenten kunnen dan optreden als ambassadeurs van Vlaanderen in het buitenland.

Meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld stemden voor het decreet,  oppositiepartijen Vlaams Belang, Vooruit en Groen onthielden zich en oppositiepartij PVDA stemde tegen. 

Herbekijk de bespreking van dit decreet in de plenaire vergadering

Relevante thema's

Buitenlands Beleid

Onderwijs en Vorming

Lees verder

Scroll to top