Tijdens de plenaire vergadering van woensdag 16 februari keurde Het Vlaams Parlement de nieuwe regels voor schoolinschrijvingen in de Vlaamse Rand en voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel goed. Beide decreten  bevatten een aantal voorrangsregels voor Nederlandstaligen. Die gaan in vanaf 1 september 2022 voor de inschrijvingen vanaf het schooljaar 2023-2024. 

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Twee weken geleden zette het Vlaams Parlement al het licht op groen voor het nieuwe inschrijvingsdecreet. Dit decreet  legt de nieuwe inschrijvingsregels voor scholen vast en moet komaf maken met het schoolkamperen. Daarnaast moet het ouders helpen bij hun vrije schoolkeuze. Voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en de Vlaamse Rand werden twee aparte decreten uitgewerkt.

Die decreten hernemen enkele algemene principes, zoals de mogelijkheid om te werken met een voorrang van 20 procent voor ondervertegenwoordigde groepen. Bovendien worden er wat betreft het Nederlandstalig onderwijs in Brussel ook een aantal voorrangsregels voor Nederlandstaligen voorzien. Zo wordt de voorrang voor Nederlandstaligen opgetrokken van 55 naar 65 procent. Daarnaast wordt er in het secundair onderwijs een nieuwe voorrangsgroep van 15 procent ingevoerd voor leerlingen die voordien negen jaar lang Nederlandstalig basisonderwijs hebben gevolgd.

Het decreet rond de Vlaamse Rand voorziet onder andere dat secundaire scholen meer dan 70 procent van hun plaatsen kunnen voorbehouden voor kinderen die vanaf hun 3 jaar onafgebroken Nederlandstalig onderwijs hebben gevolgd of die sinds ze naar Vlaanderen of Brussel verhuisd zijn, steeds voor Nederlandstalig onderwijs kozen.
Oppositiepartijen Groen, Vooruit en PVDA stemden tegen beide decreten, Vlaams Belang onthield zich.

Relevante thema's

Onderwijs en Vorming

Lees verder

Scroll naar boven