Search in Vlaams Parlement

Het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!) stelt in de Commissie voor Onderwijs zijn jaarverslag 2021 voor. Het illustreert de werking aan de hand van feiten en cijfers, zoals de aanwending van de middelen, de schoolbevolkingscijfers, de personeelsbewegingen en het klachtenmanagement. Daarna wisselen de commissieleden over dit jaarverslag van gedachten met Koen Pelleriaux, Marijke Verdoodt, Geert Spiessens en Jan Franssens van het GO!.

Volg live vanaf 10u

Relevante themas

Onderwijs en vorming

Onderwijs en Vorming

Scroll to top