"We moeten de besparingen in het onderwijs relativeren." Dat zegt Matthias Diependaele, Vlaams minister van Begroting in een nieuwe aflevering van 'Het Gesprek'. Samen met journalist Jan De Meulemeester spreekt Diependaele over de Vlaamse begroting, de aangekondigde besparingen in het onderwijs en de hervorming van de registratierechten.

(lees verder onder de video)

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

De Vlaamse regering wil de komende jaren 900 miljoen euro besparen. Zo zou het onderwijsveld 100 miljoen euro moeten inleveren. Maar volgens de onderwijskoepels is deze besparing absoluut nefast. Minister Diependaele nuanceert. “Het verschil tussen 2021 en 2022 is al een meeruitgave, bij onderwijs alleen, van 340 miljoen euro. Maar er wordt alleen gekeken naar die besparing van 100 miljoen euro. Ik vind dat men die besparing absoluut moet relativeren. Op een totaalbudget van 15 miljard euro is dit geen grote inkrimping”.

Vlaams Brede Heroverweging

Begin dit jaar werd aan elke Vlaamse administratie gevraagd om een doorlichting van alle uitgavenposten te doen, met als doel de kwaliteit van de publieke financiën te verbeteren op vlak van efficiëntie en effectiviteit. Er kwamen in totaal 256 concrete voorstellen op tafel. “Het gaat hier om een administratie-oefening. Dit betekent dat de administratie die oefening zelf gemaakt heeft, zonder politieke inmenging. Maar het is nu aan de politiek om de knopen door te hakken”, zegt Diependaele.

Een aantal voorstellen werden meteen in de praktijk omgezet en/of afgevoerd. “Zo werd voorgesteld om de fiscale aftrekbaarheid van de dienstencheque te schrappen. Wij zeggen hierop duidelijk neen. Waarom? De dienstencheque heeft drie doelstellingen: de combinatie arbeid-gezin ondersteunen, zwartwerk tegen te gaan en laaggeschoolde arbeid aan te bieden. Die drie doelstellingen zijn voor ons waardevol genoeg om dat dienstenchequesysteem aantrekkelijk te houden”, verklaart Diependaele in onze studio.

Impact coronacrisis op woningmarkt

Heeft de coronacrisis de woonvoorkeur van Vlamingen veranderd? Uit onderzoek blijkt dat voor 4 op de 10 eigenaars de tuin de belangrijkste plek is. Ook vastgoedmakelaars geven aan dat huizenzoekers vaak groener en groter willen gaan wonen dan voor de corona-uitbraak. Maar Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) is er niet van overtuigd dat de woningmarkt een andere richting zal inslaan. “Ik denk niet dat de coronacrisis heel veel langetermijnveranderingen zal teweegbrengen. Ik zou het niet overschatten. Ik denk niet dat de woningmarkt hierdoor drastisch zal veranderen”, aldus Diependaele.

Relevante thema's

Onderwijs en Vorming

Begroting

Lees verder

Scroll naar boven