Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Leraren met een beperking vormen een ondervertegenwoordigde groep in het lerarenkorps. Ze kunnen echter een (inclusieve) meerwaarde bieden vanuit hun eigen ervaringen, ook hun ervaringen met nieuwe leerwegen of met het gebruik van technologische leermiddelen. Dat kan het hele Vlaamse onderwijs en alle leerlingen versterken.

Daarvoor is het onder meer belangrijk dat meer studenten met een beperking deelnemen aan de lerarenopleiding. Leden van de cd&v-fractie dienden daarom een conceptnota in waarin ze onder meer aandacht vragen voor een betere toegankelijkheid van schoolgebouwen en individueel maatwerk bij de aanstelling van deze leerkrachten. Hierover houden de leden van de commissie op donderdag 23 maart om 10u een hoorzitting met Eva Van den Noortgate van Hands-on Inclusion, met Piet Lareu van de Werkplekarchitecten, met Koen Deweer van Konekt en met Kim De Jonghe, leerkracht secundair onderwijs. Kijk live.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Volg de hoorzitting live vanaf 10u

Relevante thema's

Onderwijs en Vorming

Lees verder

Scroll naar boven