Weet u nog, het M-decreet? Dat decreet werd in 2015 ingevoerd met als doel voor "meer inclusie" te zorgen in het onderwijs. Een nobele gedachte, maar in de praktijk moeilijk realiseerbaar. Het M-decreet verdwijnt in de coulissen en de Vlaamse regering heeft nu een alternatief klaar: het Leersteundecreet. “De olifant heeft een muis gebaard”, zo vat PVDA-volksvertegenwoordiger Kim De Witte zijn kritiek op het nieuwe Leersteundecreet samen.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Onlangs keurde de Vlaamse regering het Leersteundecreet, de vervanger van het oude M-decreet, goed. Het basisprincipe blijft hetzelfde: de beste plaats vinden voor kinderen met zorgnoden in ons onderwijs. Op papier was het M-decreet een mooi idee, maar in de praktijk bleek dat leerkrachten en scholen zelden voldoende middelen, mensen en tijd hadden om de nodige extra steun te bieden. Leerlingen met extra zorgnoden fatsoenlijk opvangen vergt nu eenmaal een heel andere aanpak. “Het M-decreet is uitgedraaid op een fiasco. Het basisprincipe is heel mooi, maar de uitwerking niet”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Kim De Witter (PVDA).

Volgens waarnemers wil Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) eerder het buitengewoon onderwijs versterken in plaats van meer in te zetten op inclusief onderwijs. Maar is volledig inclusief onderwijs mogelijk in Vlaanderen? “Kinderen met een heel zware mentale handicap moet je niet zomaar in het regulier onderwijs zetten. Dat is voor iedereen duidelijk. Maar een kind dat blind is, niet goed hoort of een bepaalde leerstoornis heeft, moet je niet in het buitengewoon onderwijs steken. Het belemmert de kansen op ontwikkeling van die kinderen”, kaart De Witte aan. Hij spreekt uit ervaring. Hij groeide namelijk  op met zijn broer die lijdt aan het Asperger-syndroom, een lichte vorm van autisme. “Toen bij mijn broer het Asperger-syndroom werd vastgesteld, werd hij in het buitengewoon onderwijs geplaatst. Op ons aansturen heeft hij studies in het secundair onderwijs gedaan. Nadien behaalde hij een licentiaat Geschiedenis aan de UGent.”

Brengt het Leersteundecreet soelaas?

Met het Leersteundecreet komen er enkele verbeteringen aan. Zo maakt Weyts 35 miljoen euro vrij voor extra ondersteuners in de klas en komen er leersteuncentra over de netten heen. Een goede zaak, vindt De Witte, maar er is meer nodig. “We zien dezelfde problemen van het M-decreet terugkeren in het Leersteundecreet. De middelen zijn gewoon te beperkt.”

Relevante thema's

Onderwijs en vorming

Onderwijs en Vorming

Lees verder

Scroll to top