Door de aanhoudende coronacrisis komt het mentaal welzijn van studenten steeds vaker onder de aandacht. Hoe kan de Vlaamse regelgeving zorgen voor betere psychologische ondersteuning van de studenten?  Dat bespreken de leden van de  Commissie voor Onderwijs tijdens een hoorzitting met zes experts op donderdag 17 februari. Volg de hoorzitting live mee!

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Conceptnota ligt op tafel

1 op de 5 studenten kampt met psychische problemen die een ernstige impact hebben op hun thuis- en schoolsituatie. Dat bleek eind vorig jaar uit een grootschalig onderzoek van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) bij meer dan 16.000 studenten. Hoewel de problematiek rond het mentale welzijn van studenten al langer bekend is, brengt de coronacrisis dit nu nog veel sterker aan het licht.

Om dit probleem aan te pakken, is er volgens  CD&V-fractieleden Brecht Warnez, Katrien Schryvers, Vera Jans, Loes Vandromme, Jo Brouns en Tinne Rombouts nood aan een nieuwe, betere regelgeving. In hun conceptnota doen ze hier al enkele voorstellen en aanbevelingen rond. Die moeten volgens hen bijdragen tot een versterking van de psychologische dienstverlening en de psychotherapeutische en psychosociale ondersteuning van studenten.

De inhoud van de conceptnota zullen de leden van de Commissie voor Onderwijs op donderdag  17 februari bespreken met zes experts:

  • Maarten Vansteenkiste (hoogleraar Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie van de Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen aan de Universiteit Gent)
  • Valérie Van Hees (coördinator Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs)
  • Ronny Bruffaerts (hoogleraar Onderzoeksgroep Psychiatrie van de Faculteit Geneeskunde aan de KU Leuven)
  • Rebecca Leonard (studentenpsycholoog en beleidsmedewerker studiebegeleiding aan de VUB)
  • Manûshân Nesari (teamleider studentenvoorzieningen aan de UCLL)
  • Julien De Wit (bestuurder Sociale Zaken en Diversiteit bij de Vlaamse Vereniging van Studenten)

Bekijk de vergadering vanaf donderdag om 14u:

Relevante thema's

Onderwijs en vorming

Onderwijs en Vorming

Lees verder

Scroll to top