Welk beleid voert Vlaanderen rond gemeentefusies en wat kunnen we eruit leren? Met die vraag trekt een Zwitserse delegatie van het parlement van het kanton Vaud op donderdag 5 mei naar het Vlaams Parlement. De Zwitsers staan namelijk voor nog grotere uitdagingen rond regiovorming en gemeentefusies dan Vlaanderen.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Meer samenwerking, minder versnippering

Om orde te scheppen in het bestuurlijke landschap van Vlaanderen, zet de Vlaamse Regering in op regiovorming 'van onderuit'. Hierin zijn de lokale besturen cruciale spelers. Door zelf hun eigen bestuurskracht te versterken, kunnen ze namelijk bijdragen aan meer samenwerking op regionaal niveau. Dit kunnen ze doen door vrijwillig te fuseren met andere gemeenten. Hiervoor kunnen ze rekenen op verschillende steunmaatregelen die de Vlaamse Regering in haar regeerakkoord 2019-2024 voorziet, zoals een fusiebonus. Op 1 januari 2019 smolten al 15 Vlaamse gemeenten samen tot 7 nieuwe fusiegemeenten.

Uitdagingen voor Vlaanderen...

Ondanks de potentiële voordelen die gemeenten uit een vrijwillige fusie kunnen halen, zoals betere dienstverlening, een sterkere positie binnen de regio en meer financiële slagkracht, botsen zowel de lokale besturen als Vlaanderen nog op verschillende uitdagingen. Zo bestaat er een risico op 'donutfusies': fusies van kleine gemeenten rond centrumsteden, die bijgevolg alleen blijven. Daarnaast kunnen faciliteitengemeenten door hun grondwettelijk statuut niet fusioneren. En wat als niet-aangrenzende gemeentes met elkaar in zee willen gaan?

...Maar ook voor andere Europese regio's

Ook andere landen en regio's in Europa zetten in op gemeentefusies en botsen daarbij op gelijkaardige uitdagingen. Een voorbeeld hiervan is het Zwitserse kanton Vaud, dat op een inwonersaantal van slechts 805.098 liefst 339 gemeenten telt. Ter vergelijking: Vlaanderen telt slechts 300 gemeenten op een inwonersaantal van 6.629.143.

Om informatie in te winnen over gemeentefusies en het Vlaamse beleid hierrond te bestuderen, komt er op 5 mei een delegatie van het Bureau van de Grand Conseil van het kanton Vaud op bezoek in het Vlaams Parlement. De leden ervan zullen van gedacht wisselen met Kris Van Dijck (voorzitter van de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering), Koen Van den Heuvel (Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van fusiegemeente Puurs-Sint-Amands) en Thomas Nulens (Projectleider gemeentefusies en regiovorming bij het Agentschap Binnenlands Bestuur).

Relevante thema's

Lokale Overheden

Vlaamse Regering

Vlaamse Administratie

Lees verder

Scroll to top