De Vlaamse Regering nam in haar regeerakkoord het voornemen op om in te zetten op regiovorming. Hiermee wil ze eenheid brengen in de veelheid van lokale intermediaire structuren en zodoende komen tot grotere lokale bestuurskracht: minder structuren, minder bestuursmandaten, en meer transparantie en meer daadkracht. Via een participatief proces werden 15 referentieregio’s afgebakend. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om de referentieregio’s decretaal te verankeren en het concept, het toepassingsgebied, de principes en de gevolgen van regiovorming te definiëren. De leden van de commissie bespreken op dinsdag 22 november het ontwerp van decreet en stemmen erover. Volg live vanaf 14u.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Kijk live vanaf 14u

Relevante thema's

Vlaamse Administratie

Vlaamse Regering

Lees verder

Scroll naar boven