De Europese klokkenluidersrichtlijn van 2019 beschermt individuen die inbreuken op EU-regels melden. De Vlaamse Regering wil deze richtlijn nu omzetten naar Vlaamse regelgeving en diende hiervoor een ontwerp van decreet in. Afgelopen dinsdag, 25 oktober, hield de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering een debat en stemming over het ontwerp.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Wat houdt het ontwerp van decreet in?

De Europese richtlijn heeft tot doel personen, in de private en publieke sector, te beschermen die inbreuken op de EU-regelgeving willen melden aan de hand van informatie verkregen uit de werkomgeving. Ze moeten hiervoor terechtkunnen bij veilige meldingskanalen. Bij voorkeur is dat een instantie binnen de organisatie waarin de klokkenluider werkzaam is, al kunnen ook externe meldingskanalen dienst doen. Daarnaast verbiedt Europa enige vorm van vergelding. Denk maar aan schorsing, degradatie of ontslag. Dat klokkenluiders een belangrijke rol kunnen spelen in het blootleggen van illegale activiteiten, bewezen schandalen zoals Dieselgate of de Panama Papers of de onthullingen rond Cambridge Analytica al.

Om de richtlijn in Vlaamse regelgeving te gieten – zodat overheidspersoneel er beroep op kan doen, wil de Vlaamse Regering met een ontwerp van decreet de bestaande klokkenluidersregeling uit het Bestuursdecreet, Provinciedecreet en decreet Lokaal Bestuur wijzigen. “Door op deze manier te werken is er een eenduidige regeling voor alle potentiële melders”, benadrukte bevoegd minister Bart Somers. De ontwerptekst kwam tot stand in nauw overleg met het Agentschap Binnenlands Bestuur, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), het Agentschap Overheidspersoneel, Audit Vlaanderen, de Vlaamse Ombudsdienst en het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken.

Commissie stemt positief

De commissieleden keken al een tijdje uit naar het ontwerp van decreet. “Ik denk dat er vooral op het lokale niveau nood is aan betere richtlijnen. Ik vraag me enkel af hoe we de lokale besturen kunnen ondersteunen bij de toepassing van dit ontwerp van decreet”, stelde Paul Van Miert (N-VA). Ook Kurt De Loor (Vooruit) had een bijkomende vraag betreffende de lokale besturen: “We vinden het positief dat de lijn wordt doorgetrokken naar de lokale besturen. Maar misschien moeten we concreter zijn met wat dat inhoudt voor hen.”

Verder had Yves Buysse (Vlaams Belang) het nog over de budgettaire impact van de uitwerking van het ontwerp van decreet voor de lokale besturen. “Die zal er sowieso zijn”, gaf hij aan. “Maar wat is de budgettaire impact op Vlaams niveau”, vroeg hij zich af. Daarnaast maakte hij de bedenking of dezelfde inbreuken niet door verschillende melders via verschillende kanalen zouden binnenkomen.

“We zijn als fractie altijd voorstander geweest van een sterke bescherming van klokkenluiders, zo ook binnen de Vlaamse overheid en de lokale besturen”, vertelde Brecht Warnez (cd&v). Hij voegde er wel nog aan toe: “Wat met bijvoorbeeld het hoger onderwijs? Moet daar geen aparte regeling voor zijn? Zeker in het licht van de huidige actualiteit.”

Ook Tom Ongena (Open vld) vond het een goede zaak de klokkenluidersregeling per ontwerp van decreet te verankeren. Hij uitte wel nog vragen bij de timing: “Ik denk dat het belangrijk is dat het ontwerp van decreet zo snel mogelijk in werking treedt. We lopen immers al wat achter op de vraag van Europa.” Herbekijk de bespreking, de antwoorden van de minister en de stemming van het ontwerp van decreet:

De commissieleden stemden met 13 stemmen voor het ontwerp van decreet. Er waren geen onthoudingen of tegenstemmen. Binnenkort zal het ontwerp van decreet op de agenda van de plenaire vergadering staan en zal het Vlaams Parlement erover stemmen.

Relevante thema's

Vlaamse Regering

Lees verder

Scroll naar boven