Bij de lancering van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’, dat de Vlaamse welvaart moet versterken na corona, nam de Vlaamse Regering zich voor een Vlaams datanutsbedrijf op te richten. Het doel? Een volgende stap zetten om datagegevens vlot en veilig te delen. De Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie besprak het ontwerp van decreet tot oprichting van het Vlaams datanutsbedrijf en stemde erover.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Wat zou het Vlaams datanutsbedrijf doen?

In de eerste plaats moet het Vlaams datanutsbedrijf fungeren als een neutrale, derde partner tussen de overheid en privésector. Met behulp van persoonlijke datakluizen, waarvan het gebruik overigens niet verplicht zal zijn, wil het inzetten op meer privacy voor burgers en bedrijven. Dankzij deze nieuwe technologie van datakluizen, in combinatie met een datasluis, krijgt de Vlaming de touwtjes in handen om te kiezen welke gegevens hij deelt met welke organisaties en voor welke periode. Ook zal hij de toestemming tot datadeling weer vlot kunnen intrekken.

Debat in de commissie

Eerst benadrukte minister Jan Jambon het belang van het ontwerp van decreet: “Van bij de start heeft deze Vlaamse Regering van innovatie en digitale transformatie een speerpunt gemaakt. In het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ krijgt het de cruciale rol om ons sneller en vlotter uit deze crisistijden te loodsen.” De oprichting van een Vlaams datanutsbedrijf is volgens de minister een volgende stap in de verdere digitalisering van Vlaanderen.

Voor Philippe Muyters (N-VA) is de oprichting van een Vlaams datanutsbedrijf een innovatief voorstel, dat hij met zijn fractie met plezier zal steunen. Toch legde hij de minister enkele vragen voor, waaronder: “Zijn er al vergelijkbare initiatieven in Europa? Hebt u vandaag al privépartners die hieraan willen meewerken? En op welke manier kan u datalekken voorkomen?”

Stijn De Roo (cd&v) beaamde dat de verdere digitalisering van Vlaanderen een stap in de goede richting is. Daarbij vindt hij de takenlijst van het Vlaams datanutsbedrijf wel zeer uitgebreid en zullen er ook taken moeten worden uitgevoerd door dochterbedrijven. “Wat zal de specifieke taakverdeling zijn tussen het datanutsbedrijf en haar dochterbedrijven? En hoe zal de vinger aan de pols worden gehouden op het vlak van privacy?”, vroeg hij zich bijvoorbeeld af.

Ook Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) had nog enkele vragen vanuit zijn fractie, zoals over het soort gegevens dat er in de datakluizen kan worden opgenomen. “Kan de lijst die in het ontwerp van decreet staat nog worden uitgebreid? En wat gebeurt er met de gegevens bij een overlijden?”, wou hij weten.

Björn Rzoska (Groen) had enige twijfel bij de oprichting van een datanutsbedrijf door de overheid. Heel wat Vlaamse overheidsbedrijven hebben volgens hem immers al heel wat data liggen. “Misschien is er bij de overheidsbedrijven een cultuuromslag nodig om deze data op een meer transparante manier in te zetten”, stelde hij. En net zoals zijn collega’s had hij onder meer vragen over welke private partners mee in het initiatief zouden duiken.

De laatste vraagsteller was Ludwig Vandenhove (Vooruit). Volgens hem is de oprichting van een Vlaams datanutsbedrijf een concrete dienstverlenging die nuttig zal zijn voor de burger. Zijn fractie is echter wel voorstander van data die zoveel mogelijk in handen blijft van de overheid. Hij vroeg zich onder andere af of privatisering in dit geval wel nodig was. En over de bescherming van de data had hij volgende vraag: “Hoe zal het adviescomité dat moet waken over de data in relatie staan met de Vlaamse privacycommissie?”

Herbekijk het debat, de antwoorden van de minister en de stemming van het ontwerp van decreet:

Volgende stap

Het ontwerp van decreet werd aangenomen in de commissie. Binnenkort zal het ontwerp van decreet op de agenda van de plenaire vergadering komen en zal het Vlaams Parlement erover stemmen.

Relevante thema's

Vlaamse Regering

Lees verder

Scroll to top