Uit recent onderzoek blijkt dat een op de drie vrouwen het openbaar vervoer vermijdt uit vrees voor grensoverschrijdend gedrag. In de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken vroegen de commissieleden bevoegd minister Lydia Peeters hoe ze dit wil aanpakken, welke acties ze plant en of dit probleem aandacht krijgt bij de opleiding van het personeel van De Lijn.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Toename ondanks actieplan

Uit cijfers van De Lijn blijkt dat er de laatste jaren een toename is van het aantal meldingen  van grensoverschrijdend gedrag op het openbaar vervoer. Dit ondanks 'Veilig op Weg' - het actieplan dat De Lijn in 2006 uitwerkte om de sociale veiligheid van haar medewerkers en reizigers te garanderen. Onder andere commissielid Stijn Bex (Groen) vroeg minister Peeters hoe ze het huidige actieplan evalueert, of ze bijkomende maatregelen nodig acht en of ze wil meewerken aan een interfederaal actieplan over seksuele intimidatie en agressie op het openbaar vervoer.

Het actieplan voorziet onder meer in camera's en opleidingen voor chauffeurs en is volgens Els Robeyns (Vooruit) broodnodig.  Het aantal gevallen van grensoverschrijdend gedrag ligt vandaag namelijk hoger dan de gemelde gevallen in 2020, lichtte ze toe.  Ze vroeg de minister dan ook welke actiepunten er voor 2022 in de pijplijn zitten. Daarnaast wilde ze weten in welke mate er in opleiding voor buschauffeurs aandacht wordt besteed aan gepast ingrijpen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ten slotte suggereerde ze om een noodknop te voorzien worden in de app van De Lijn.

Katrien Schryvers (CD&V) confronteerde de minister vervolgens met de resultaten van de bevraging van Plan International bij jongeren. Hieruit bleek dat een op de tien jongeren te maken krijgt met seksuele intimidatie op het openbaar vervoer. Zij vroeg minister Peeters dan ook of er een overkoepelende campagne komt en hoe ze die specifieke problematiek zal aanpakken. 

Campagne en interfederale samenwerking

In haar antwoord beklemtoonde minister Peeters dat het actieplan op vier verschillende pijlers berust die alle vormen van agressie en overlast aanpakken, ook seksueel grensoverschrijdend gedrag. Die maatregelen uit het plan zijn volgens haar flexibel, worden jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. Voorts kondigde ze aan dat ze in het najaar van 2022 een hoffelijkheidscampagne laat  lanceren met als doel om de meldingsbereidheid van seksueel grensoverschrijdend gedrag te verhogen. 

Voorts gaf de minister aan dat er afspraken zijn met met de andere diensten van het openbaar vervoer om een gezamenlijke actie op te zetten rond agressie op tegen reizigers. "Er wordt dus interfederaal werk van gemaakt", aldus minister Peeters.

Opleidingen en Meldingsmechanismen 

Of de rode knop in de app van De Lijn er komt?  Hierover zei de minister dat er nog geen concrete plannen bestaan, maar dat ze die mogelijkheid laat onderzoeken. Ze wees er wel op dat zo'n knop steeds voorzien is in de voertuigen van De Lijn. “Die kan men in alle discretie indrukken, waarna de chauffeur en/of de controleur op het moment dat zij kennisnemen van dit signaal, kunnen kijken wat er aan de hand is.” Bovendien gaf ze aan dat reizigers ook bijstand kunnen vragen via een monitor en dat chauffeurs van De Lijn een controleploeg kunnen oproepen. Die laatste kan dan onmiddellijk ingrijpen bij een melding van grensoverschrijdend gedrag.  

Ten slotte onderstreepte minister Peeters het belang van de opleiding van het personeel van De Lijn: “Zeker de opleiding en de cursussen voor de chauffeurs en de lijncontroleurs zijn van belang. Zij moeten te allen tijde de gewoonlijke procedure voor het erkennen en ingrijpen bij de verschillende vormen van agressie en overlast volgen", aldus de minister

Herbekijk dit stuk van de vergadering

Relevante thema's

Mobiliteit en Verkeer

Lees verder

Scroll naar boven