Chauffeurs die volledig op het navigatiesysteem vertrouwen, komen soms voor verrassingen te staan. De informatie in het navigatiesysteem is immers niet altijd up-to-date. De aanbieders van een navigatiesysteem halen hun informatie uit een aantal databanken. Die worden echter niet altijd juist, en soms ook helemaal niet, aangevuld. De Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken boog zich over deze problematiek.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

In hun vraag om uitleg aan minister van Mobiliteit Lydia Peeters lichtten commissieleden Rita Moors (N-VA) en Stijn Bex (Groen) eerst toe wat er aan de hand is. Lokale besturen geven gewijzigde verkeerssituaties blijkbaar niet altijd correct door. “Bepaalde wijzigingen worden ingevoerd in de verkeersbordendatabank, andere komen in de IRGN-databank (Interactieve Reglementen Gelinkt Notuleren) terecht. En sommige wijzigingen worden niet doorgegeven”, legde Rita Moors uit. “Het resultaat hiervan is dat weggebruikers die gebruikmaken van navigatiesystemen op de verkeerde informatie vertrouwen.”

Nieuwe verkeerssituaties ingeven in de verkeersbordendatabank is niet verplicht voor de lokale besturen. Slechts 129 gemeenten doen dat dan ook consequent. “Alle lokale besturen zijn wel verplicht om de Vlaamse overheid op de hoogte te brengen van nieuwe situaties, maar die komen in een andere databank terecht – IRGN – die niet gekoppeld is aan de verkeersbordendatabank”, gaf Stijn Bex aan.

Minister Lydia Peeters liet eerder al weten dat die koppeling er tegen 2025 wel komt. De commissieleden wilden van de minister weten hoe ver het staat met deze koppeling en hoe steden en gemeenten in afwachting ervan aangemoedigd kunnen worden om gewijzigde verkeerssituaties door te geven.

Sensibiliseren en databanken koppelen

De minister bevestigde dat veel lokale besturen gewijzigde verkeerssituaties niet doorgeven: “Het is vaak een extra taak en veelal komt men daar vanwege workload of vergetelheid niet aan toe.” Bovendien is onbekend onbemind, gaf de minister aan, en daarom zal de Vlaamse overheid alles op alles zetten om de steden en gemeenten nog meer informatie te geven over de verkeersbordendatabank en hen te motiveren de databank te gebruiken. Dat gebeurde in het verleden al via workshops. Daarnaast zijn er opleidingen en is er een helpdesk beschikbaar.

“Bijkomend trachten we om een aantal projecten op te starten, samen met het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), om te komen tot een integratie van de databanken, dus zowel die van de verkeersreglementen als die van de verticale signalisatie”, lichtte de minister toe. In het najaar van 2025 worden de resultaten van dat integratieproject verwacht.

Minister Peeters benadrukte nog dat het daarnaast ook belangrijk blijft om gewijzigde verkeerssituaties rechtstreeks te melden aan aanbieders van navigatiesystemen zoals Google Maps, TomTom en Waze. En dat ook bestuurders verantwoordelijkheid dragen: je moet immers regelmatig je navigatiesysteem laten updaten. De lokale besturen verplichten om de gewijzigde verkeerssituaties te registreren is voor de minister voorlopig niet aan de orde.

Het debat vond plaats op donderdag 28 maart.

Herbekijk het volledige debat

Relevante thema's

Mobiliteit en Verkeer

Lees verder

Scroll naar boven