De Lijn heeft de afgelopen jaren in de media heel wat aandacht gekregen en was onderwerp van diverse parlementaire debatten. Vaak komt de Vlaamse Vervoermaatschappij niet in een positief daglicht te staan. Samen met journalist Marc Van de Looverbosch spreekt Ann Schoubs, directeur-generaal De Lijn, over het jaarverslag, de nieuwe beheersovereenkomst en de toekomst van De Lijn.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Ann Schoubs is sinds 1 januari 2021 de nieuwe directeur-generaal van openbaarvervoermaatschappij De Lijn. Ze volgde hiermee Roger Kesteloot op, die vervroegd vertrok bij De Lijn. Schoubs begon haar carrière in 1990 bij de NMBS. “Ik heb dus redelijk wat ervaring in de sector mobiliteit, in alle processen die in dergelijke organisatie aan bod komen. Dat is natuurlijk een voordeel als je in zo’n organisatie als De Lijn terechtkomt.” Kort na haar aanstelling als directeur-generaal vond er ook een voorzitterswissel binnen de raad van bestuur van De Lijn plaats. Zo volgde Johan Sauwens Marc Descheemaecker op als voorzitter. “Iedereen heeft wel een mening over mobiliteit. Vaak zijn dat tegengestelde meningen. Wij moeten er vooral voor zorgen dat we ons eigen plan uitwerken en dat we dat kunnen voorleggen aan de politiek. Partijen zullen altijd hun accenten willen leggen en daar luisteren we natuurlijk naar. Maar ik zie de politiek meer als de saus op het gerecht en niet het gerecht zelf”, zegt Schoubs.

Busje komt zo

De coronapandemie had grote gevolgen voor de reizigersaantallen van De Lijn. Globaal reisden in 2021 40 procent minder reizigers met De Lijn dan voor de pandemie. Maar de klantentevredenheid steeg dan weer. Zo gaven 65,4 procent van de reizigers een tevredenheidsscore van 7 op 10. Dat is een stijging van 7 procentpunt tegenover het jaar voordien. “Een breekpunt voor die tevredenheid bij de klant is de stiptheid. Daar wringt wel nog steeds het schoentje, maar we nemen een aantal maatregelen. Zo proberen we  ervoor te zorgen dat onze chauffeurs niet te vroeg vertrekken uit de stelplaats. Maar een groot probleem waar we mee kampen, zijn de niet gereden ritten. Onze vacatures geraken niet ingevuld”, kaart Schoubs aan.

Via recruteringscampagnes hoopt Schoubs meer kandidaat-chauffeurs te kunnen aantrekken. Maar hoe komt het dat er zo weinig kandidaten zijn? Hebben de mensen soms schrik om bij De Lijn aan de slag te gaan? Want uit cijfers blijkt dat jaar na jaar het aantal gevallen van agressie tegenover chauffeurs stijgt. Zo werden in de eerste helft van 2021 145 werknemers van De Lijn slachtoffer van fysieke agressie. “Tijdens corona moesten reizigers, omwille van veiligheidsmaatregelen, achteraan instappen waardoor er ook veel zwartrijders waren. Nu moeten ze terug bij de chauffeur instappen. Als ze dan niet betalen, spreekt de chauffeur hen hierop aan wat bij bepaalde mensen voor frustratie zorgt.”

Groene bussen

De Lijn wil de komende jaren volop inzetten op de vergroening van haar vloot. Momenteel rijden er maar enkele elektrische bussen rond. Maar tegen 2035 zouden alle bussen emissievrij moeten rondrijden. “We hebben momenteel nog heel veel Euronorm 3 en Euronorm 4 bussen (de Europese emissie- of uitstootklasse van een voertuig, n.v.d.r.). We hebben nu een plan op tafel liggen om die bussen tegen 2025 te vervangen. In de eerste plaats moeten we onze stelplaatsen in orde krijgen. Er moet daar voldoende elektrisch vermogen zijn. Vandaag is er op een stelplaats vermogen om 1 à 2 bussen op te laden”, zegt Schoubs. De totale kostprijs van de vergroening van de vloot van De Lijn wordt geraamd op zo’n 3 miljard euro.

Relevante thema's

Mobiliteit en Verkeer

Lees verder

Scroll to top