Vorig jaar registreerde De Lijn 135 meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op voertuigen of aan haltes. Dat is een stijging van 50 procent tegenover 2021. Volgens het actieplan ‘Veilig op Weg’ zullen voertuigen van De Lijn worden uitgerust met camera’s. Wat vindt bevoegd minister Lydia Peeters van de cijfers? En zit de uitrol van de camera’s op schema? De minister kreeg er enkele vragen om uitleg over in de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Stijgend aantal meldingen

Uit de meldingen van grensoverschrijdend gedrag bij De Lijn concludeerde commissielid Els Robeyns (Vooruit) dat slachtoffers meer bereid zijn ongepast gedrag aan te kaarten. Toch gaat ze ervan uit dat het aantal meldingen nog altijd een onderschatting is van het werkelijk aantal voorvallen. Ze haalde ook ander onderzoek aan, dat aangeeft dat voor een op de drie vrouwen ongewenst gedrag een obstakel vormt om het openbaar vervoer te gebruiken.

Het actieplan ‘Veilig op Weg’ van De Lijn moet deze problematiek aanpakken. Een van de maatregelen is het installeren van camera’s op alle bussen en trams. De uitrol daarvan wordt voorzien in 2025 voor de voertuigen in eigen regie en 2027 voor exploitanten. Els Robeyns wou weten wat de minister vindt van de nieuwe cijfers. “Welke maatregelen zult u nemen om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken? Zit de uitrol van de camera’s op schema? En denkt u dat de mogelijkheid om grensoverschrijdend gedrag te melden via de app van De Lijn de drempel kan verlagen?”, vroeg ze zich verder nog af.

Commissielid Katrien Schryvers (cd&v) stelde dat de grootste toename van het aantal meldingen gaat over ongewenst gedrag aan haltes van De Lijn. “In de meeste gevallen komen de meldingen toe via de politie. Het ging over 78 van de 135 meldingen. Slechts zeven keer vulde een reiziger een meldingsfiche van De Lijn zelf in”, zei ze. Die grotere meldingsbereidheid schrijft ze toe aan de campagnes van De Lijn en aan het feit dat het thema meer aandacht krijgt. Volgens haar zou het echter goed zijn wanneer slachtoffers ook via de app van De Lijn een melding zouden kunnen doen.

Katrien Schryvers had onder andere volgende vragen voor de minister: “Kunt u meer toelichting geven over de campagnes die gepland zijn om grensoverschrijdend gedrag op het openbaar vervoer tegen te gaan? Op welke manier kunnen slachtoffers en omstaanders van grensoverschrijdend gedrag op het openbaar vervoer nog meer worden aangemoedigd om voorvallen te melden? En in hoeverre werd reeds onderzocht hoe de app van De Lijn kan worden aangevuld met een noodknop of een functie om voorvallen onmiddellijk te melden?”

Sensibilisering en camera’s moeten soelaas brengen

Minister Lydia Peeters gaf aan dat ze geschrokken was van de 135 meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Tegelijkertijd zei ze dat dit aantal wellicht nog een onderschatting is. “Er zullen nog heel veel mensen geconfronteerd zijn met grensoverschrijdend gedrag zonder dat daaromtrent een melding is”, stelde ze.

Volgens de minister is het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt op het openbaar vervoer. Daarvoor onderneemt De Lijn al verschillende acties. Op het vlak van sensibilisering was er recent de hoffelijkheidscampagne, waarbij werd aangestuurd op het melden van grensoverschrijdend gedrag. Verder voorziet De Lijn extra ondersteuning via de noodknoppen op de voertuigen zelf. Dat is een laagdrempelige maatregel waarbij het slachtoffer meteen de chauffeur kan verwittigen. Ter aanvulling komt er de uitrol van de camera’s. Die moeten, volgens de minister, geweld, agressie en grensoverschrijdend gedrag op het openbaar vervoer opsporen. Daarnaast fungeren de lijncontroleurs als een belangrijk eerste aanspreekpunt.

De minister gaf aan dat De Lijn de piste van een extra meldingsknop in hun app had onderzocht, maar niet gelooft dat dat het aantal meldingen zou verhogen. “Om op het moment dat je voelt dat je slachtoffer bent van agressie je telefoon te pakken en dat via een app te melden, daar zal waarschijnlijk te weinig kans toe zijn. En het slachtoffer zal dat eerder niet durven omdat dat nog een escalatie van agressie als gevolg zou kunnen hebben”, aldus de minister.

Het debat vond plaats op donderdag 20 april.

Herbekijk het volledige debat

Relevante thema's

Mobiliteit en Verkeer

Lees verder

Scroll to top