Het is niet verplicht een helm te dragen op de e-step. Spoedartsen, in onder andere Antwerpen, trekken nu aan de alarmbel. De verwondingen van e-steppers die vallen, zijn vaak heel ernstig. Daarom roepen artsen op tot helmplicht voor de e-stepper. Hoe reageert Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters hierop? Ze kreeg er enkele vragen over in de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

“Het is een onderwerp dat met de regelmaat van de klok terugkomt: de helm”, begon commissielid Marius Meremans (N-VA). Afgelopen zomer werden er nieuwe regels ingevoerd voor de e-step, in overleg met het federale niveau. Zo mag je bijvoorbeeld pas vanaf 16 jaar op de e-step, mag er telkens maar één persoon op de step staan en mag je er niet mee op het voetpad rijden. Wat is het effect van die nieuwe regels op de ongevallen met de e-step? “Het lijkt erop dat de hoge verwachtingen, die met deze regels gepaard gingen, nog niet meteen werden ingelost”, gaf Marius Meremans aan.

Extra regels? Vaak is de reactie volgens hem dan: “Daar is hij weer, met zijn regeltjes hier en regeltjes daar. Waarom geen vrijheid, blijheid? Totdat een spoedarts in een ziekenhuis een belangrijke oproep doet, en men wel onder de indruk is.” Hij wou dan ook, onder meer, weten wat de minister vindt van aanvullende maatregelen, zoals helmplicht.

Commissielid Annick Lambrecht (Vooruit) besprak de ongevallencijfers met een e-step van de GZA-ziekenhuizen in Antwerpen. Die stegen van 14 patiënten per kwartaal in 2019 naar 111 patiënten in 2022. Veel slachtoffers hebben orthopedische letsels, zoals breuken aan de handen of voeten. Maar er zijn ook meer ernstige verwondingen, zoals een scheur in de milt, een hersenbloeding of een zwaar hoofdletsel. Volgens spoedartsen is een mogelijk antwoord hierop de helmplicht, gaf Annick Lambrecht aan.

Ze had daarover, onder andere, volgende vragen voor de minister: “Hoe staat u tegenover een mogelijke helmplicht bij e-steps? Was er hierover al overleg met uw federale collega’s of wacht u hiervoor het advies van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA) af dat we hadden gevraagd?”

Sensibiliseren in plaats van verplichten

Minister Lydia Peeters gaf aan dat ze het dragen van een helm, zowel voor fietsers als e-steppers, aanmoedigt. Maar bij de aanpassing van de regels voor de e-step afgelopen zomer, werd er duidelijk voor gekozen geen helmplicht in te voeren. Waarom? Omdat de minister zo veel mogelijk wil inzetten op een shift naar meer duurzame vervoerswijzen, waartoe ook de e-step behoort. De verplichting een helm te dragen, zou die shift niet bevorderen.  

Wel wil de minister inzetten op sensibilisering aan de hand van campagnes. Ze verwees hierbij naar haar Fietsambitie, ofwel haar fietsbeleidsplan. Daarin staat onder andere dat het ideale scenario is dat zowel een fietser als e-stepper spontaan een helm zou dragen. Daarnaast zijn er volgens de minister nog enkele aanvullende maatregelen die de veiligheid kunnen opkrikken, zoals de cursussen om veilig op stap te gaan met de e-step. Ze besloot: “We blijven het dragen van een helm volop faciliteren, ondersteunen via campagnes, via educatieve maatregelen, maar we gaan dat niet verplichten.”

Het debat vond plaats op donderdag 25 mei.

Herbekijk het volledige debat

Relevante thema's

Mobiliteit en Verkeer

Lees verder

Scroll to top