Onderzoek van verkeersinstituut Vias toont aan dat meer dan de helft van de autobestuurders al rijdend hun gsm gebruiken. Niet om te bellen, maar om berichten te lezen of op het internet te surfen. Om het aantal verkeersslachtoffers veroorzaakt door deze afleiding in te perken, wil Vias ANPR-camera's inzetten. De commissieleden en bevoegd minister Lydia Peeters debatteerden erover in de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Groot onderzoek van verkeersinstituut Vias

Vias observeerde bestuurders gedurende twee maanden op 161 verschillende plaatsen en op allerlei tijdstippen van de dag en week. Uit het onderzoek bleek dat bestuurders van bestelwagens en vrachtwagens meer met elektronische apparaten bezig zijn in hun voertuig dan bestuurders van personenwagens. Bovendien werd er op de autosnelweg vaker naar de smartphone gegrepen dan in de bebouwde kom. Vias schat dat gsm-gebruik achter het stuur leidt tot 50 verkeersdoden en 4500 zwaargewonden per jaar. Het verkeersinstituut pleit er daarom voor om onbemande ANPR-camera’s in te zetten om dergelijke inbreuken op te sporen.

Vragen van de commissieleden

Volgens commissielid Stijn Bex (Groen) is er al heel sterk ingezet op sensibilisering. Het voorstel om slimme camera’s te gebruiken om de pakkans van gsm-gebruik achter het stuur te verhogen, deed hem teruggrijpen naar een vraag die hij minister Lydia Peeters in mei 2022 stelde. “De ANPR-camera's die langs onze gewestwegen staan, hebben niet de functionaliteit om deze afleiding te controleren. We steken dus veel geld in camera’s die dit probleem niet zullen verhelpen, terwijl er ook camera’s bestaan waarmee dat wel zou kunnen”, luidde het toen. “Hoe reageert u op dit onderzoek van Vias? En op welke manier wilt u de pakkans verhogen?”, vroeg hij de minister nu. 

Ook Annick Lambrecht (Vooruit) wou weten wat de minister van de resultaten van het Vias-onderzoek vond. Ze peilde daarbij nog naar de eventuele extra maatregelen die de minister zou nemen om ervoor te zorgen dat bestuurders zich bewust zijn van het gevaar van gsm-gebruik achter het stuur en of ze bestuurders van bestelwagens en vrachtwagens extra zou sensibiliseren. Tot slot vroeg ze nog verduidelijking over de slimme camera’s: “Hoeveel camera’s bevinden zich vandaag al langs de wegen? En plant u een uitrol van meer camera’s?” 

De commissie had het in haar debat trouwens niet enkel over bestuurders van voertuigen. Volgens commissielid Sofie Mertens (cd&v) maken ook voetgangers en fietsers zich schuldig aan gevaarlijk gsm-gebruik, waardoor ze vaak minder oplettend zijn in het verkeer. Verder schaarde ze zich, samen met commissielid Rita Moors (N-VA), achter de reeds gestelde vragen van de voorgaande commissieleden.

Antwoorden van de minister

Volgens minister Lydia Peeters moet iedereen die zich in het verkeer begeeft, gesensibiliseerd worden over het gevaar van gsm-gebruik in het verkeer. Wat ze van het onderzoek van Vias vindt, kaderde ze binnen een groter Europees onderzoek. “De finale rapportering van het Europees onderzoek volgt later, maar alles zal daaraan gekoppeld worden. Nadien zullen we oog krijgen op specifieke aanbevelingen en conclusies en kunnen we kijken naar wat de andere gewesten in België en andere landen van de EU doen”, verduidelijkte ze. 

De minister gaf nog aan dat er al heel wat sensibiliseringscampagnes lopen, met een eerste campagne in 2019. Die eerste campagne bereikte 62 procent van de doelgroep, lichtte de minister toe. De campagne werd in 2021 herhaald en scoorde toen een bereik van 66 procent. De campagne van 2022 kende een bereik van 74 procent. “Dat is positief. En ook in de toekomst plannen we nog sensibiliseringscampagnes”, aldus de minister.  

“Al zullen we er met enkel sensibilisering en educatieve maatregelen niet geraken”, voegde ze er nog aan toe. Ook handhaving en het verhogen van de pakkans is volgens haar van belang. “Federaal collega Georges Gilkinet is bezig met het inzetten van camerasystemen, al stoten we daar op het probleem van de privacywetgeving”, ging ze verder. De minister hoopt hier snel resultaat in te boeken, ook voor wat betreft het integreren van een beeldverwerkingsmodule in de camera’s van de trajectcontroles. “Maar eerst moet de privacykwestie worden vastgelegd in een sluitend wettelijk kader”, gaf de minister nog aan.

Herbekijk het debat in de commissie

Relevante thema's

Mobiliteit en Verkeer

Lees verder

Scroll naar boven