De Vlaamse Regering besliste dat gemeenten onbemande flitscamera’s of trajectcontroles mogen installeren in fietszones. Tot voor kort kon enkel politie ter plaatse snelheidsovertredingen vaststellen. Iedereen die in een fietszone sneller rijdt dan 30 kilometer per uur kan dus worden geflitst, ook bromfietsen en speedpedelecs. Wie zal de overtredingen verwerken? En krijgen steden en gemeenten hierin ondersteuning? Minister Lydia Peeters (Open Vld) kreeg er enkele vragen om uitleg over in de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Snelheidsbeperking in fietszones vaak niet gerespecteerd

Commissielid Annick Lambrecht (Vooruit) gaf aan dat heel wat steden en gemeenten fietszones installeren. Maar de snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur blijft er vaak dode letter. Daar moeten flitscamera’s of trajectcontroles nu verandering in brengen. “Ook bromfietsen en speedpedelecs die te snel rijden, kunnen zo op de bon vliegen”, zei ze.

Volgens Annick Lambrecht plaatst de Fietsersbond, een grote voorstander van fietszones, vraagtekens bij het ondoordacht inrichten van fietszones. Die ondoordachte uitrol leidt volgens haar tot veel frustraties bij weggebruikers. Ze wou van minister Lydia Peeters weten wat haar mening is over het plaatsen van flitscamera’s of trajectcontroles in fietszones. En zal dat tot meer verkeersveiligheid leiden?

“Tot voor kort konden snelheidsovertredingen binnen een fietszone enkel worden vastgesteld door de politie ter plaatse te laten controleren. Met de flitscamera’s of trajectcontroles komt hier nu verandering in”, stelde commissielid Marius Meremans (N-VA). Daarmee wordt volgens hem ingespeeld op de ergernis dat de maximumsnelheid in fietszones vaak niet wordt gerespecteerd. “Hoe ziet u de technische haalbaarheid van de installatie? En wie moet de overtredingen verwerken?”, vroeg hij aan de minister.

Wat is de rol van de Vlaamse overheid?

Zo veel mogelijk mensen op de fiets krijgen en het aantal verkeersdoden doen dalen, zijn volgens commissielid Martine Fournier (cd&v) belangrijke streefdoelen. “Een van de euvels die echter bleef bestaan, was de hoge snelheid van speedpedelecs en andere weggebruikers in de zone 30, op jaagpaden of in fietszones. Daar kan nu verandering in komen”, zei ze. Dat ook speedpedelecs nu kunnen worden geflitst, vindt ze een goede maatregel. Wel wou ze weten hoe de minister het flitsen van snelheidsduivels in fietszones precies mogelijk wil maken en wat de rol van de Vlaamse overheid hierin is.

Commissielid Marino Keulen (Open Vld) vindt de snelheidscontroles in fietszones een “hoogst interessant onderwerp”. Steden en gemeenten kunnen nu aan de slag met flitscamera’s of trajectcontroles. “Zullen zij voor deze toestellen gebruik kunnen maken van ondersteuning door de Vlaamse overheid?”, vroeg hij zich af. Daarnaast wou hij weten of de verzamelde gegevens van de snelheidscontroles kunnen worden gebruikt om na te denken over verdere beleidsmaatregelen of -aanpassingen.

Snelheidscontroles moeten de veiligheid opkrikken

“De fietser, de actieve weggebruiker, staat centraal in ons verkeersveiligheidsplan”, zei minister Lydia Peeters (Open Vld). Met haar beleid wil ze er alles aan doen zodat zij zich veilig kunnen verplaatsen. Daar horen volgens haar ook handhavingstools bij, zoals flitscamera’s of trajectcontroles. Of lokale besturen hier gebruik van maken, is hun keuze. Ze kunnen ook bijvoorbeeld kiezen voor GAS-boetes.

De minister gaf aan dat veel lokale besturen fietszones en fietsstraten installeren. Of die uitrol doordacht gebeurt, is iets waar de lokale besturen zelf over moeten oordelen. “Alleszins hebben wij vanuit de Vlaamse overheid hen de verschillende tools in handen gegeven. Zo is er het aangepaste vademecum voor fietsvoorzieningen, met aanbevelingen voor het inrichten van fietszones. Dat zijn aanbevelingen. Dat zijn geen verplichtingen”, zei ze.

Ook voor wat betreft de verwerking van de overtredingen, is de keuze aan de lokale besturen. “Ofwel doen ze het strafrechtelijk, via de politiediensten, ofwel administratief, via een GAS-boete”, stelde de minister. Ze concludeerde dat alle mogelijke veiligheids- en handhavingstools er zijn. En ze hoopt dat er bij iedereen een mindshift komt: “Hou u aan de snelheidslimieten want het zijn veiligheidslimieten.”

Het debat vond plaats op donderdag 14 december.

Herbekijk het volledige debat

Relevante thema's

Mobiliteit en Verkeer

Lees verder

Scroll naar boven