De Europese Commissie pleit voor een meer duurzame visvangst. Eén van de voorstellen is het verbieden van vistechnieken die de zeebodem aanroeren, en dat tegen 2030 en in 20 procent van de Europese wateren. Hoe kan de Vlaamse visserijvloot duurzamer worden? En welke impact hebben de voorstellen van Europa op de visserijsector? Die vragen mocht minister Hilde Crevits beantwoorden in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Op 30 januari publiceerde de Europese Commissie de ontwerpversie van het actieplan ‘Bescherming en herstel van mariene ecosystemen’. Daarin werd een voorstel opgenomen om vistechnieken die in contact komen met de zeebodem tegen 2030 te verbieden. “Tegen juli 2023 wil de EU een stappenplan indienen om dat te realiseren”, zei commissielid Bart Dochy (cd&v). Veel soorten waar de Vlaamse vissers op vissen, neem bijvoorbeeld pladijs, worden echter via technieken gevangen die de bodem beroeren, zoals boomkorvisserij. Bart Dochy haalde er enkele cijfers bij: “de aanvoer van vis uit boomkorvisserij bedroeg 70 procent in 2020, en het aantal vaartuigen dat uitgerust is met deze techniek, bedroeg 45 procent in 2020.” In Noorwegen werd de techniek sinds 1 oktober 2022 verboden.

Hij legde Vlaams minister Hilde Crevits volgende vragen voor: “Hoeveel van de Vlaamse visvaartuigen zijn in 2022 nog uitgerust met een boomkor? Welke soorten en hoeveelheden vis werden door onze vloot in 2022 opgehaald met deze techniek? Wat is de mogelijke impact van dat eventuele verbod op de Belgische visserij? Welke houding zult u aannemen bij de EU en welke initiatieven kunnen worden genomen om, indien nodig, onze visserijsector te betrekken en ondersteunen?”

Minister is vooral bezorgd voor de vissers

Minister Hilde Crevits wil een duurzame en veerkrachtige toekomst voor de visserij- en aquacultuursector. Toch heeft ze bedenkingen over de technische haalbaarheid en de werkbaarheid van het voorgestelde Europese actieplan, zeker met de huidige middelen. De minister gaf aan dat ook andere lidstaten grote bekommernissen hebben. Via een persoonlijk gesprek heeft de minister de Europese commissaris ingelicht over de situatie van de Vlaamse vissers. Die ziet er als volgt uit: “Van de 63 Belgische vissersvaartuigen is het overgrote deel uitgerust met de boomkortechniek als primair vistuig. 56 van de 63 vaartuigen zijn zo uitgerust. Dat is een sleepnettechniek waarmee de voornaamste doelsoorten van de Vlaamse visserijsector worden gevangen. Dat zijn soorten die dicht bij de bodem leven zoals tong, schol, rog, garnalen, inktvis en nog een aantal andere soorten. In 2022 hebben onze vissers op die manier 80 procent van de aanvoerwaarde van de visserijproducten gerealiseerd.”

Volgens de minister zal de impact van het marien actieplan van de Europese Commissie op de Vlaamse visserijsector dan ook bijzonder groot zijn. Tegen 2030 zullen immers alle marien beschermde gebieden niet langer toegankelijk zijn voor het overgrote deel van de Belgische vissersvaartuigen. Daaruit concludeerde ze dat bij het plan elke socio-economische analyse van het effect op de visserijgemeenschappen die deze vistechniek gebruiken ontbrak. Voorts vindt ze de deadline, waarbij er al maatregelen zouden moeten ingaan vanaf maart 2024, onhaalbaar. “Er wordt totaal geen rekening gehouden met het tijdspad dat de sector nodig heeft om zich aan te passen”, aldus de minister.

Verder gaf de minister aan dat er geen rekening werd gehouden met de stappen die Vlaanderen al zette met het eigen convenant voor duurzame visserij. Daarvoor werken vissers, wetenschappers, overheid en nog andere betrokken partners samen om onder andere de boomkorvisserij te verduurzamen. “Men legt gewoon een totaalverbod op. Ik vind dat niet kunnen. Het is een kaakslag voor degenen die al vele jaren aan het zoeken zijn naar oplossingen”, zei ze. Wat betreft de boomkor zijn er, volgens de minister, ook troeven. Zo is de beviste oppervlakte zeer klein in vergelijking met andere sleeptechnieken en zijn de vaartuigen heel wendbaar, wat zich perfect leent tot precisievisserij. Dat laatste laat de vissers toe om de meest gevoelige gronden te vermijden. “Ik ben de grootste fan van onze vissers, en ook de grootste fan van een verduurzaming van de vloot. Maar ik vind dat we daar al enorme inspanningen voor doen, en ik hoop dat men daar appreciatie en respect voor heeft”, besloot de minister.

Het debat vond plaats op woensdag 29 maart.

Herbekijk dit stuk van de vergadering

Relevante thema's

Landbouw en Visserij

Lees verder

Scroll to top