De Aziatische hoornaar is een invasieve soort die tal van bestuivers, waaronder bijen, op het menu heeft staan. De gevleugelde exoot is aan een fikse opmars bezig in Vlaanderen. Dat is geen goed nieuws voor de biodiversiteit en de imkers. Het Vlaams Bijeninstituut wil een betere aanpak om de soort te bestrijden. Wat vindt Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns hiervan?

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Loopt partnerschap voor de bestrijding spaak?

De bestrijding van de Aziatische hoornaar is de gedeelde verantwoordelijkheid van het Vlaams Bijeninstituut (VBI), het Departement Landhouw en Visserij en het Agentschap Natuur en Bos. Het VBI is ervan overtuigd dat het beter kan. De bestrijding komt volgens het instituut te laat. Bovendien is er te weinig informatie en verloopt de aanpak ongecoördineerd.

Commissielid Emmily Talpe (Open Vld) gaf aan dat ze “heel bekommerd is om onze bijen”. Nog tot 4 juni is het de ‘Week van de bij’. Dat maakt de bezorgdheid over de toekomst van onze bijen bijzonder actueel. “De bij is enorm belangrijk voor onze biodiversiteit, maar ook voor ons voedsel”, gaf Emmily Talpe aan. 75 procent van onze voeding is, volgens haar, zelfs afhankelijk van de bij als bestuiver van dienst. De bestrijding van de Aziatische hoornaar, die het onder andere heeft gemunt op onze bijen, is dus van groot belang.

“De ministers van Landbouw en Omgeving nemen elk de helft van het budget voor opsporing en bestrijding van de Aziatische hoornaar voor hun rekening”, zei Emmily Talpe. De uitwerking van het plan gebeurt dus enerzijds door het Departement Landbouw en Visserij en anderzijds door het Agentschap voor Natuur en Bos. Terwijl de coördinatie een taak is voor het Vlaams Bijeninstituut. Maar dat trekt nu aan de alarmbel en heeft toch enige kritiek op de samenwerking.

Minister van Omgeving Zuhal Demir kondigde al aan dat er tegen de zomer een beheerregeling komt voor de bestrijding van de Aziatische hoornaar. “Het is wel opmerkelijk dat het Departement Landbouw en Visserij de taak eigenlijk overlaat aan het Agentschap voor Natuur en Bos en dat de rol van het Vlaams Bijeninstituut wat vaag blijft”, zei Emmily Talpe. Ze wou van minister Jo Brouns weten waarom het Departement Landbouw en Visserij geen actieve of financiële partnerrol zou hebben in die nieuwe beheerregeling. Daarnaast polste ze, onder meer, naar de opmerkingen van het departement over de nieuwe regeling en de rol van het Vlaams Bijeninstituut.

Nieuwe beheerregeling moet toch soelaas brengen

“Het beleid inzake de bestrijding van invasieve soorten, zoals de Aziatische hoornaar, is inderdaad de bevoegdheid van collega Demir en haar administratie, het Agentschap voor Natuur en Bos. De imkerij valt wel onder mijn landbouwbevoegdheid en wordt opgevolgd door het Departement Landbouw en Visserij”, verduidelijkte minister Jo Brouns. Op 14 maart zijn er, volgens de minister, de nodige afspraken gemaakt rond de taakverdeling en de budgetregeling voor de bestrijding van de Aziatische hoornaar. Hij gaf aan dat het Agentschap voor Natuur en Bos zal communiceren over de definitieve beheerregeling.

Het Departement Landhouw en Visserij zal zich hierbij, volgens de minister, vooral focussen op de imkerij. “Daarbij gaat de aandacht vooral naar monitoring van de Aziatische hoornaar, de opleiding van de professionele verdelgers en de bescherming van de bijenstanden”, gaf hij aan. Verder zei hij dat het Vlaams Bijeninstituut, als ervaringsdeskundige, een belangrijke rol speelt in het verhaal en bij de uitvoering van bijvoorbeeld het Strategisch Plan Bijenteelt.

Hij besloot dat “een definitieve beheerregeling de beste verzekering blijft voor een efficiënte coördinatie op het veld en daaraan gekoppeld de bestrijding van de Aziatische hoornaar door professioneel opgeleide verdelgers”. Volgens de minister is het voorkomen of verdelgen van primaire nesten de beste manier om de problematiek aan te pakken.

Het debat vond plaats op woensdag 31 mei.

Bekijk het volledige debat

Relevante thema's

Landbouw en Visserij

Lees verder

Scroll to top