Door de intensieve veeteelt sterven veel dieren voor ze ooit het slachthuis bereiken. Er gaan steeds meer stemmen op voor een verschuiving in de eiwitvoorziening, door vlees te kweken in plaats van dieren te slachten. Leden van de Groenfractie dienden een voorstel van resolutie in, waarin ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om werk te maken van een duurzame transitie van de landbouw en in het bijzonder van de veehouderij, om werk te maken van een vermindering van de veestapel, en om startups en bedrijven te steunen die werk maken van de ontwikkeling van plantaardige vleesvervangers, nieuwe eiwitten en cellulair gekweekt vlees.

Op woensdag 21 februari houden de leden van de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid er een hoorzitting over met een vertegenwoordiger van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij, met Joris Relaes van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), met Heleen De Smet van de Bond Beter Leefmilieu en met Cedric Pauwels van Greenyard. Volg live vanaf 9.30 uur.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Volg live op woensdag 21 februari vanaf 9.30 uur

Relevante thema's

Landbouw en Visserij

Lees verder

Scroll naar boven