De Vlaamse varkensboeren krijgen zware economische klappen. Om de Vlaamse varkenssector weerbaarder te maken, werd de nieuwe brancheorganisatie PORK.be opgericht. Ook beloofde minister Crevits extra steun uit te trekken. De leden van de  Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid vroegen bevoegd minister Hilde Crevits om duidelijkheid over de steunmaatregelen en de werking van PORK.be.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement
De verwachtingen van deze brancheorganisatie zijn heel hoog, aangezien de crisis hoge toppen scheert en maar blijft aanhouden. Iedereen geraakt ten einde raad
Commissielid Emmily Talpe (Open Vld)

Varkenssector moet uit het slop

Dalende prijzen voor hun varkens, handelsbeperkingen als gevolg van de Afrikaanse varkenspest en de coronacrisis, stijgende grondstofprijzen... De Vlaamse varkensboeren krijgen harde klappen. Hun noodkreet bereikte Vlaams minister van Landbouw Crevits intussen, die in overleg ging met de sector. Tijdens dat overleg kondigde ze al extra financiële steun aan. Ook pleitte ze voor de oprichting van een brancheorganisatie waarin alle sectorleden afspraken maken om de sector weerbaarder te maken. 

Die brancheorganisatie is intussen een feit. Op 3 december werd de oprichtingsakte van de vzw PORK.be ondertekend door het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), de Boerenbond (BB), de Belgian Feed Association (BFA) en de Federatie van het Belgisch vlees (Febev). PORK.be staat voor een grote uitdaging, gaf commissielid Emmily Talpe (Open Vld) aan tijdens de commissievergadering: "De verwachtingen van deze brancheorganisatie zijn heel hoog, aangezien de crisis hoge toppen scheert en maar blijft aanhouden. Iedereen geraakt ten einde raad".

Hoe wordt het varkentje gewassen?

Het doel van PORK.be is om op korte termijn een duurzame toekomststrategie voor de varkenssector uit te werken. Tijdens de commissievergadering vroeg Emmily Talpe aan minister Crevits hoe dit concreet zal gebeuren en of PORK.be al hiervoor al concrete acties ondernam. Ook vroeg ze zich af of de organisatie regelmatig  zal rapporteren over haar werking.

Commissielid Stefaan Sintobin juichte de oprichting van PORK.be toe. Net zoals Emmily Talpe en minister Crevits vindt ook hij dat financiële ondersteuning niet volstaat om de varkenssector uit het slop te trekken. Toch confronteerde hij de minister met de ontevredenheid die bij de Vlaamse varkensboeren heerst over het verschil in de hoeveelheid aan financiële steun die zij krijgen in vergelijking met collega's uit andere Europese landen. Volgens het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) ligt die in Vlaanderen namelijk een stuk lager dan elders in Europa. Hier vroeg hij dan ook duidelijkheid over: "Minister, hoe zit het nu juist met die financiële ondersteuning?"

Als onze varkensboeren breken, zit iedereen in ‘deep shit’
Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits

Grote verantwoordelijkheid

In haar antwoorden benadrukte minister Crevits dat PORK.be geen overheidsorganisatie is. Het is een vereniging die de verschillende organisaties binnen de varkenssector verbindt. De overheid kan zich hier dus niet in mengen en kan PORK.be geen concrete opdrachten geven. Wel ziet ze het als haar taak om "de druk op de ketel te houden"

Daarnaast lichtte ze ook de werkwijze en het doel van de organisatie verder toe. Binnen PORK.be zullen de verschillende partners objectieve informatie met elkaar uitwisselen om de onderlinge transparantie te verhogen. Daarnaast zal de brancheorganisatie projecten uitwerken die ook de verschillende subsectoren zullen versterken. Op die manier zal PORK.be tot een plan van aanpak komen om de Vlaamse varkenssector op korte termijn duurzamer, concurrentiëler en leefbaar te maken. 

Voorts kwam minister Crevits nog terug op het verschil in financiële steun voor Vlaamse varkensboeren en varkensboeren uit andere Europese regio's. Ze wees erop dat de Vlaamse varkenssector deel is van een eengemaakte Europese markt. Hier gelden voor alle Europese landen in principe dezelfde spelregels. Dat Europa de lidstaten nu zelf laat beslissen over hoeveel financiële steun ze aan hun varkensboeren uitkeren, vindt ze dan ook "not done en zeer teleurstellend".

Ten slotte onderstreepte de minister de grote verantwoordelijkheid van de varkenssector en van de voedselketen in het algemeen om zelfredzamer te worden. Hierbij vormt PORK.be volgens haar een heel belangrijke schakel. "Als onze varkensboeren breken, zit iedereen in ‘deep shit’", aldus minister Crevits.

Relevante thema's

Landbouw en Visserij

Lees verder

Scroll to top