Alle activiteiten in en op het Belgische deel van de Noordzee worden elke zes jaar in een marien ruimtelijk plan gegoten (MRP). Het huidige plan loopt nog tot 2026. Ondertussen wordt er al gesleuteld aan een nieuw plan. Hoe evalueert minister Hilde Crevits het huidige plan? En welke voorstellen voor de visserij- en aquacultuursector wil ze meenemen in het nieuwe MRP? Het werd besproken in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Volgens commissielid Bart Tommelein (Open Vld) is ruimtelijke planning op zee belangrijk om de “blauwe economie” in ons land verder te ontwikkelen. Aan het nieuwe marien ruimtelijk plan, dat er in 2027 moet komen, wordt al volop gewerkt. Verschillende stakeholders konden volgens hem de afgelopen maanden voorstellen voor dat plan indienen bij de federale dienst Marien Milieu. In april en mei 2024 volgt er dan een officiële publieksbevraging in functie van dat nieuwe ontwerp, gaf hij aan.

“In het huidige MRP zijn, buiten de zone van de Vlaamse banken, geen beperkingen voor de visserij”, zei hij. “Bovendien zijn er momenteel vijf zones voor commerciële activiteiten, zoals aquacultuur, in onze Noordzee.” Van minister Hilde Crevits wou hij weten hoe zij het huidige MRP evalueert. En of ze de visserij- en aquacultuursector betrokken heeft bij deze evaluatie. “Welke voorstellen voor de visserij- en aquacultuursector hebt u ingediend voor het nieuw MRP? En hebt u overlegd met de federale minister bevoegd voor het Noordzeebeleid?”, wou hij nog van haar weten.

Naar een visserijvriendelijk MRP

Minister Hilde Crevits benadrukte eerst het belang van zo’n marien ruimtelijk plan. “Onze kustzone wordt zeer intensief gebruikt voor tal van activiteiten”, zei ze. Een kader waarbinnen die activiteiten kunnen plaatsvinden is volgens haar noodzakelijk.

Het overleg over en de evaluatie van het MRP verloopt via raadgevende commissies, waarin alle betrokken partijen regelmatig samenkomen. Vlaanderen is hier ook in vertegenwoordigd, gaf de minister aan. Daarnaast is er regelmatig contact over het thema tussen de verschillende federale en regionale diensten. En het Agentschap Landbouw en Zeevisserij, dat deel uitmaakt van zo’n raadgevende commissie, staat dan weer in nauw contact met de visserij- en aquacultuursector. Tijdens deze verschillende samenkomsten kunnen de betrokken partijen, elk vanuit hun eigen bevoegdheid en verantwoordelijkheid, hun wensen en opmerkingen over het MRP uitdrukken.

Voor het nieuwe ruimtelijk plan is er volgens de minister al nauw samengewerkt met de visserijsector. Ook de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) en de Rederscentrale gaven al advies. Zo pleit het agentschap ervoor om de toegang tot de Noordzee voor visserij te verzekeren. “Visserij heeft een belangrijke en strategische taak in de voedselvoorziening”, zei ze. Als er geen ruimte is om te vissen, zal dat grote socio-economische gevolgen hebben voor de hele sector. Concreet vraagt het SALV dus om werk te maken van een “visserij-inclusief” ruimtelijk plan.

Het debat vond plaats op woensdag 20 maart.

Herbekijk het volledige debat

Relevante thema's

Landbouw en Visserij

Lees verder

Scroll naar boven