De tropilaelapsmijt, oorspronkelijk afkomstig uit Azië en kortweg tropimijt genoemd, is bezig aan een opmars richting Europa. Aangezien de mijt parasiteert op bijenlarven vormt ze een bedreiging voor de bijenpopulatie en de voedselproductie. Is minister Jo Brouns (cd&v) op de hoogte van deze problematiek? Arnout Coel (N-VA) voelde de minister aan de tand in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

De Aziatische hoornaar is nog niet van het schouwtoneel verdwenen of er loert al een nieuwe dreiging voor de bijenpopulatie om de hoek, stelde commissielid Arnout Coel (N-VA). Het gaat over de tropilaelapsmijt, of kortweg tropimijt, die momenteel aan een opmars richting Europa bezig zou zijn”, zei hij. De Aziatische mijt parasiteert op de larven van bijen, waardoor die uitgroeien tot verzwakte en misvormde jonge bijen. “Ondertussen rukte ze al op tot in Rusland en zijn er sterke vermoedens van haar aanwezigheid in Oekraïne en Turkije”, vertelde Arnout Coel.

Door de invoer van bijen en hommels uit landen buiten de EU, verspreidt de tropimijt zich verder en verder. Volgens Arnout Coel legde de EU een aantal maatregelen op om die verspreiding tegen te gaan. Zo is de invoer van bijen en hommels enkel toegestaan uit landen die aan enkele voorwaarden voldoen. Bovendien moet er een gezondheidscertificaat worden voorgelegd. Verder moet een imker die de aanwezigheid van de mijt vermoedt, aangifte doen bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Volgens de inschatting van de imker die me contacteerde, is het een kwestie van tijd vooraleer de mijt ook in Vlaanderen opgemerkt zal worden”, gaf Arnout Coel aan. Hij stelde de minister enkele vragen over de samenwerking met het FAVV en over de huidige en de toekomstige maatregelen om de verspreiding van de mijt tegen te gaan.

Minister en imkerijsector zijn op hun hoede

Minister Jo Brouns gaf aan dat de sector en hijzelf op de hoogte zijn van de problematiek. Maar tot nu toe werd de tropimijt nog niet opgemerkt in Vlaanderen. “Een preventieve aanpak van de problematiek zal vooral bestaan uit het minimaliseren van het reizen met de bijen, en het verbod op invoeren van bijenvolken of koninginnen uit risicogebieden”, vertelde de minister. Deze maatregelen staan hoog op de agenda van de imkerijsector. Daarnaast is er volgens de minister een nauwe samenwerking tussen de overheden, de Vlaamse imkerij en het FAVV. “De contacten zijn nauw en verlopen vooral via het Praktijkcentrum Bijen, waarin ook het FAVV betrokken is”, zei hij hierover.

De minister gaf aan dat een preventieve aanpak erg belangrijk is. “De praktijken opgelijst in het handvest voor goede imkerpraktijken garanderen een goede preventie tegen insleep van bijenziekten en -plagen van buitenaf”, stelde hij. Het bijenplan focust op twee interventies: maatregelen voor het herstel van het bijenbestand in de EU en de bestrijding van vijanden en ziekten in de bijenteelt.

Het debat vond plaats op woensdag 29 november.

Herbekijk het volledige debat

Relevante thema's

Landbouw en Visserij

Lees verder

Scroll naar boven