Sinds 1 januari is het capaciteitstarief voor elektriciteit van kracht: daarbij betalen gebruikers elektriciteitstarieven op basis van hun piekverbruik in plaats van op de werkelijk afgenomen hoeveelheid stroom. Over dit capaciteitstarief, de nieuwe nettarieven en andere actuele energiethema’s houden de leden van de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie op woensdag 19 april een hoorzitting met Pieterjan Renier en Maarten Decuyper van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG). Volg live vanaf 9.30 uur.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Volg live op woensdag 19 april vanaf 9.30 uur

Relevante thema's

Energie

Energie

Lees verder

Scroll to top