Een burger die een voorstel wil doen om het beleid of een bepaald decreet te wijzigen, kan daarvoor een verzoekschrift indienen bij het Vlaams Parlement. Een aantal milieuorganisaties dienden een verzoekschrift in om burgerparticipatie bij hernieuwbare energieprojecten op land mogelijk te maken, naar Nederlands model. Daarbij vragen ze dat burgerparticipatie tot 50 procent een voorwaarde zou zijn voor een vergunningsaanvraag.

Op woensdag 25 oktober houden de leden van de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie er een hoorzitting over met Jan De Pauw van REScoop Vlaanderen, met Almut Bonhage van de Bond Beter Leefmilieu, met Vanya Verschoore van Reset.Vlaanderen, met Kristel Lammers van het Nationaal Programma RES, met Siward Zomer van Energie Samen, met Maarten Dedeyne en Valérie De Schryvere van de Vlaamse Windenergie Associatie, en met Laurens De Brucker van het Instituut voor Milieu- en Energierecht, KU Leuven. Volg live vanaf 9 uur.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Volg live op woensdag 25 oktober vanaf 9 uur

Relevante thema's

Energie

Lees verder

Scroll to top