De Nederlandse overheid plant twee kerncentrales te bouwen in Zeeland, net over de Belgische grens. Vlaams Minister Zuhal Demir wil een verkennend gesprek voeren met haar Nederlandse collega om na te gaan of Vlaanderen hiervoor kan samenwerken met Nederland. Welk soort samenwerking heeft ze voor ogen? De Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie vroeg de minister om uitleg.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Commissielid Staf Aerts (Groen) wou weten of minister Zuhal Demir hierover ‘een ballonnetje opstak’ of niet. Volgens hem zou er voor de samenwerking rond de twee nieuwe Nederlandse kerncentrales immers weinig steun zijn bij de andere Vlaamse meerderheidspartijen. “Indien we het voorstel van de minister toch ernstig moeten nemen, heb ik hier een hele reeks vragen over”, zei hij.

Eerst en vooral polste hij bij de minister of ze het voorstel heeft voorgelegd binnen de Vlaamse Regering. Verder wou hij nog weten hoe het zogenaamde ‘Lage Landen-energieplan’ van de minister, dat de samenwerking met Nederland zou vormgeven, er precies uitziet. Daarnaast stelde hij de minister onder meer nog volgende vragen: “Hebt u onderzocht of Vlaanderen bevoegd is voor de cofinanciering van nucleaire projecten in het buitenland? En kan er niet beter geïnvesteerd worden in energierenovatie of hernieuwbare energie?”

Verkennend gesprek met Nederland

“Energie is een basisbehoefte”, reageerde minister Zuhal Demir. Ze oppert voor voldoende energie aan een betaalbare prijs. “Indien er zich opportuniteiten voordoen, vind ik het normaal dat een Vlaams minister van Energie een verkennend gesprek aangaat”, zei ze. Ze benadrukte dat ze nog steeds volop wil inzetten op hernieuwbare energie. Maar ze vreest dat ze er met hernieuwbare energie alleen niet gaan komen.

De minister gaf aan dat ze een brief heeft geschreven naar haar Nederlandse collega om samen een gesprek op te starten over een samenwerking en/of participatie van de Vlaamse Regering in het Nederlandse nucleaire project in Zeeland. “Het spreekt voor zich dat, zodra er een voorstel op tafel zou liggen, ik de voltallige Vlaamse Regering hiervan op de hoogte breng”, vertelde ze.

Voor het verkennend gesprek met haar Nederlandse collega wil minister Zuhal Demir alvast volgende drie zaken op de agenda zetten. Een daarvan is de Vlaamse betrokkenheid in het project, en dat omwille van de nabije ligging bij Vlaanderen. Daarnaast wil ze de betrokkenheid van Vlaamse bedrijven bij de bouw en het onderhoud van de nieuwe centrales en de mogelijkheid om een deel van de geproduceerde energie te kopen bespreken. “Het eerste gesprek zal vooral verkennend zijn, met een open agenda, waarbij overleg, informatie, leveringszekerheid en economie belangrijke aspecten zijn”, gaf ze nog aan.

Bekijk het volledige debat in de commissie

Relevante thema's

Energie

Energie

Lees verder

Scroll to top