Het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030 vormt de basis voor het Vlaams energie- en klimaatbeleid voor de periode 2021-2030. In maart 2022 richtte het Vlaams Parlement een commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan op, die zich buigt over de door de Vlaamse Regering goedgekeurde visienota's over energie- en klimaatbeleid en over de opvolging van het VEKP.

Het VEKP bevat naast doelstellingen voor de reductie van broeikasgasemissies ook doelstellingen voor de productie van hernieuwbare energie. De hernieuwbare-energieproductie wordt onder meer gestimuleerd via energiedelen, waarbij afnemers met een digitale meter zelf opgewekte energie kunnen delen met een groep buren, vrienden, familie, overheden, kmo’s of met zichzelf. Op vrijdag 28 april houden de leden van de commissie er een gedachtewisseling over met minister Zuhal Demir. Volg live vanaf 14.30 uur.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Volg live op vrijdag 28 april vanaf 14.30 uur

Relevante thema's

Energie

Energie

Lees verder

Scroll to top