Search in Vlaams Parlement

Opleiding van werkenden en werkzoekenden

werk opleiding

Al van bij het begin van de regeerperiode was het duidelijk dat de komende jaren sterk moest worden ingezet op opleiding van werkenden en werkzoekenden. Maar 8,7 procent van de Vlamingen op beroepsactieve leeftijd neemt regelmatig deel aan een formele opleiding. Daarmee scoort Vlaanderen onder het EU-gemiddelde. Tegenover de krapte op de arbeidsmarkt, met talrijke vacatures in economisch belangrijke sectoren, staat een groot aantal werkzoekenden en niet-beroepsactieven. Om in een snel veranderende arbeidsmarkt de beoogde werkzaamheidsgraad van 80 procent te bereiken, is opleiding cruciaal, niet alleen voor werkzoekenden maar ook voor werkenden en niet-beroepsactieven. De jaren twintig moeten de ‘Learning Twenties’ worden en 2021 het startjaar van ‘opleiden, opleiden, opleiden’.

De coronacrisis schudde de arbeidsmarkt tijdelijk grondig door elkaar, maar creëerde ook een momentum voor e-leren en een doorgedreven digitalisering van werkprocessen. VDAB deed een opleidingsaanbod aan de talrijke tijdelijke werklozen en faciliteerde opleidingen voor werkenden. Na de coronacrisis werd snel duidelijk dat de arbeidsmarktkrapte een blijver was, en dat opleiding en scholing meer dan ooit belangrijke actiepunten zijn.

Het opleiden van werkenden en werkzoekenden neemt in het relanceplan Vlaamse Veerkracht en in het akkoord Alle hens aan dek, dat de Vlaamse Regering in december 2020 met de sociale partners sloot, een prominente plaats in. Het is ook een belangrijke pijler in de nieuwe generatie sectorconvenanten. De sectorale vormingsfondsen zijn een belangrijke partner in het opleidingsoffensief.

Herbekijk en lees

 • Vragen om uitleg van Allessia Claes en Caroline Gennez aan minister Hilde Crevits over de activiteitsgraad van kortgeschoolden (8 oktober 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg van Robrecht Bothuyne en Allessia Claes aan minister Hilde Crevits over e-learning en de digitale omslag op de arbeidsmarkt (29 oktober 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vraag van Tom Ongena aan minister Hilde Crevits over jongeren als grootste slachtoffer op de arbeidsmarkt van de COVID-19-pandemie (25 november 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Axel Ronse aan minister Hilde Crevits over de opleiding van tijdelijk werklozen (10 december 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Gedachtewisseling over het nieuwe akkoord van het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC) 'Alle hens aan dek' (7 januari 2021)

Herbekijk de gedachtewisseling en lees het verslag

 • Hoorzitting over de conceptnota voor nieuwe regelgeving van Axel Ronse, Allessia Claes, Andries Gryffroy, Maaike De Vreese, Rita Moors en Philippe Muyters over een activerende aanpak van tijdelijk werklozen (14 januari 2021)

Lees de conceptnota

Herbekijk de hoorzitting en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Ilse Malfroot aan minister Hilde Crevits over de evaluatie van de onderwijskwalificerende opleidingen van VDAB (21 januari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Verslag van het Rekenhof over individuele beroepsopleiding in de onderneming. Onderzoek naar effectiviteit van de maatregel

Lees het verslag van het Rekenhof

Herbekijk de bespreking in de commissie van 28 januari 2021 en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Allessia Claes aan minister Hilde Crevits over duaal leren en de bijkomende stagebonussen (25 februari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg van Robrecht Bothuyne en Axel Ronse aan minister Hilde Crevits over de positie van laaggeschoolden op de arbeidsmarkt (4 maart 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Allessia Claes aan minister Hilde Crevits over het wegwerken van administratieve en operationele drempels voor opleiding en het uitwerken van een online simulator (18 maart 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Allessia Claes aan minister Hilde Crevits over het informeel leren (1 april 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Allessia Claes aan minister Hilde Crevits over de verdubbeling van het Vlaams opleidingsverlof in het kader van het gemeenschappelijk initiatiefrecht (20 april 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vraag van Tom Ongena aan minister Hilde Crevits over het actieplan voor de invulling van vacatures in de horeca (28 april 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Axel Ronse aan minister Hilde Crevits over de VDAB-enquête en het opleiden en begeleiden van tijdelijk werklozen (29 april 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Axel Ronse aan minister Hilde Crevits over het vacaturegericht opleiden van VDAB (29 april 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Gedachtewisseling en hoorzitting over de nieuwe generatie sectorconvenanten (29 april 2021)

Herbekijk de gedachtewisseling en hoorzitting en lees het verslag

 • Vragen om uitleg van Robrecht Bothuyne en Axel Ronse aan minister Hilde Crevits over Nederlands op de werkvloer en het actieplan ‘Vijf voor Taal’ (6 mei 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg van Allessia Claes en Robrecht Bothuyne aan minister Hilde Crevits over de aandachtspunten bij de vernieuwde opleidingsinstrumenten en de bekendheid ervan bij werknemers (6 mei 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Imade Annouri aan minister Hilde Crevits over de loopbaanbegeleiding van tijdelijk werklozen (20 mei 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Loes Vandromme aan minister Hilde Crevits over de ondersteuning van mentoren op leerwerkplekken (20 mei 2021)

 Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Tom Ongena aan minister Hilde Crevits over het tekort aan instructeurs bij VDAB (20 mei 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vraag van Axel Ronse aan minister Hilde Crevits over de krapte op de arbeidsmarkt (26 mei 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg van Allessia Claes en Robrecht Bothuyne aan minister Hilde Crevits over de noodzaak van technische profielen in de komende jaren, de aanwervingsbehoefte van de Vlaamse industrie en de evaluatie van het STEM-actieplan (10 juni 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Caroline Gennez aan minister Hilde Crevits over het beleid rond knelpuntberoepen en de daling van het aantal opleidingen gevolgd door werkenden (24 juni 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg van Robrecht Bothuyne en Allessia Claes aan minister Hilde Crevits over de gezamenlijke oproep van de Vlor en de SERV inzake werkplekleren en duaal leren (1 juli 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg van Tom Ongena en Caroline Gennez over de impact van de coronacrisis op de jeugdwerkloosheid en het recente schoolverlatersrapport van VDAB (1 juli 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg van Allessia Claes en Johan Danen aan minister Hilde Crevits over het Partnerschap Levenslang Leren (8 juli 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg van Ilse Malfroot en Axel Ronse over de inschrijving van nieuwkomers bij VDAB (8 juli 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Voorstel van resolutie over de kansen voor de werkgelegenheidsconferentie met de Federale Regering en sociale partners om een werkzaamheidsgraad van 80 procent te behalen (rechtstreeks in plenaire behandeld)

Lees het voorstel van resolutie

Herbekijk de bespreking in plenaire vergadering van 14 juli 2021 en lees het verslag: deel 1 en deel 2 

Lees meer over

Scroll to top