Search in Vlaams Parlement

Energiepact - Haalbaarheid doelstellingen hernieuwbare energie - kernuitstap

Klimaat en energie

De vraag naar een globaal energiebeleid en het afsluiten van een Energiepact met de andere gewesten en de federale overheid beheerste het zittingsjaar 2017-2018. De sluiting van de kerncentrales is wettelijk bepaald voor het jaar 2025. Tegen dan moet ons land minstens een gedeeltelijke vervangingscapaciteit voorzien. Verder moet België eind 2018 aan Europa een ontwerp van Nationaal Klimaat- en Energieplan voor de periode 2021 en 2030 overmaken om tegemoet te komen aan de verplichtingen van het Akkoord van Parijs. Het was lang onduidelijk of er dan al dan niet een energiepact was afgesloten, of enkel onder voorwaarden. Dit kwam doordat voornamelijk N-VA een sluiting van de kerncentrales op de voorziene datum als weinig realistisch beoordeelde, rekening houdend met de betaalbaarheid, duurzaamheid, veiligheid en bevoorradingszekerheid. De  studies van Elia van Professor Johan Albrecht en het Planbureau waren voorwerp van debat in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn en de plenaire vergadering, samen met de vragen over de energienorm, over de verplichtingen voor CO²-reductie ….

Uiteindelijk kon de Vlaamse Regering op 20 juli 2018 een ontwerp van Vlaams Energieplan voor de periode 2021-2030 afronden.

Lees en herbekijk

Scroll to top