Search in Vlaams Parlement

Volksvertegenwoordigers in deze commissie

Voorzitter
Profile picture Tinne Rombouts

Tinne Rombouts

Eerste ondervoorzitter

Piet De Bruyn

Tweede ondervoorzitter
Profile picture Bart Tommelein

Bart Tommelein

Vaste leden

Rob Beenders

Profile picture Robrecht Bothuyne

Robrecht Bothuyne

Lode Ceyssens

Profile picture Johan Danen

Johan Danen

Profile picture Gwenny De Vroe

Gwenny De Vroe

Profile picture Andries Gryffroy

Andries Gryffroy

Profile picture Axel Ronse

Axel Ronse

Valerie Taeldeman

Profile picture Bruno Tobback

Bruno Tobback

Ludo Van Campenhout

Profile picture Wilfried Vandaele

Wilfried Vandaele

Elke Wouters

Plaatsvervangende leden

Sonja Claes

Jos De Meyer

Profile picture Bart Dochy

Bart Dochy

Jelle Engelbosch

Profile picture Sofie Joosen

Sofie Joosen

Jos Lantmeeters

Profile picture Elisabeth Meuleman

Elisabeth Meuleman

Bert Moyaers

Jan Peumans

Profile picture Els Robeyns

Els Robeyns

Profile picture Willem-Frederik Schiltz

Willem-Frederik Schiltz

Profile picture Nadia Sminate

Nadia Sminate

Profile picture Orry Van de Wauwer

Orry Van de Wauwer

Sas van Rouveroij

Sabine Vermeulen

Toegevoegde leden

Hermes Sanctorum-Vandevoorde

Profile picture Stefaan Sintobin

Stefaan Sintobin

Contact

Commissievoorzitter

Commissiesecretaris

Scroll to top