Een burger die een voorstel wil doen om het beleid of een bepaald decreet te wijzigen, kan daarvoor een verzoekschrift indienen bij het Vlaams Parlement. Als 15.000 mensen het verzoekschrift ondertekenen, kan de eerste indiener gehoord worden in het parlement.

De burgerbeweging TE DUUR diende een verzoekschrift in om een verbod in te stellen op de verkoop van sociale woningen, publieke gronden en panden. De leden van de Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed houden donderdag 28 september een hoorzitting met de eerste indiener van het verzoekschrift en met Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele. Volg live vanaf 9.30 uur.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Volg live op donderdag 28 september vanaf 9.30 uur

Relevante thema's

Thema Wonen

Wonen

Lees verder

Scroll to top