CO-vergiftiging kostte dit jaar al aan 60 slachtoffers het leven. Die stijging zou te wijten zijn aan de energiecrisis, die mensen aanzet ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten te houden. Daarnaast worden er steeds vaker onveilige bijzetvuurtjes op gas of olie of een slechtwerkende houtkachel gebruikt. Commissieleden van de Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed vroegen bevoegd minister Matthias Diependaele om uitleg. Welke maatregelen wil hij nemen? En hoe wil hij vermijden dat het dodental oploopt?

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Toenemend aantal slachtoffers

“Er zijn dit jaar al 60 doden gevallen door CO-vergiftiging. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vorige jaren”, zei commissielid Maxim Veys (Vooruit). Hij verduidelijkte dat het om cijfers voor het hele land ging, die nog verder moesten worden geanalyseerd. De CO-vergiftiging vindt vooral plaats in stedelijke gebieden en oudere woningen.

Het Antigifcentrum wijt de opmars voor een deel aan de energiecrisis, die mensen aanzet andere, en misschien minder veilige, verwarmingsbronnen te gebruiken. Maxim Veys stelde bevoegd minister Matthias Diependaele onder andere volgende vragen: “Hoe wil de Vlaamse Regering vermijden dat het aantal doden verder toeneemt? Welke maatregelen worden er genomen om te sensibiliseren en controleren? En hebt u zicht op het Vlaamse aandeel in de cijfers?”

Ook commissielid Sarah Smeyers (N-VA) vroeg de minister om meer uitleg. Ze peilde bijvoorbeeld naar zijn reactie op de cijfers. “Wat kunt of wilt u ondernemen om deze cijfers te doen dalen? En wat kan er gedaan worden om de mensen bewust te maken van het gevaar en er dus preventief voor te zorgen dat er minder CO-vergiftiging optreedt?”, wou ze weten.

Inzetten op sensibilisering

Bevoegd minister Matthias Diependaele deelde de bezorgdheid van de commissieleden. “Ik vind de cijfers zeer verontrustend”, gaf hij aan. “Elk CO-slachtoffer is er één te veel. We moeten er dus alles aan doen om de cijfers te doen keren.”

De minister benadrukte het belang van een sensibiliserende, en dus preventieve, aanpak. “De voorbije weken sloegen we de handen in elkaar met heel wat partners om de sensibiliseringscampagne ‘Samen tegen CO’ te lanceren”, lichtte hij toe. Deze socialemediacampagne liep over drie weken. In de eerste week van de campagne, midden oktober, legden we uit wat CO precies is. In de tweede week lag de focus op de vier pijlers van CO-preventie, namelijk: controleer, ventileer, alarmeer en reageer. En in de laatste week gingen we dieper in op het nut en de correcte plaatsing van CO-melders.”

Naast preventie is volgens de minister ook controle een belangrijke pijler. Dat is een taak die onder andere is weggelegd voor de lokale besturen en intergemeentelijke samenwerkingsprojecten lokaal woonbeleid. Zij controleren dagelijks huurwoningen. “Het risico op CO-vergiftiging is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Is er een hoog risico, dan kan de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden”, aldus de minister.

“Het is niet de eerste keer dat we vóór de winter met een campagne waarschuwen voor de gevaren van CO-vergiftiging en het zal ook niet de laatste keer zijn”, zei de minister nog.

Herbekijk het verdere debat in de commissie:

Relevante thema's

Wonen

Lees verder

Scroll naar boven