Door de aanhoudende coronacrisis zien heel wat amateursportclubs hun inkomsten fors dalen.  Welke ondersteuning voorziet Vlaams minister van Sport Ben Weyts voor de verlieslatende clubs? Kunnen getroffen sportclubs nog rekenen op sportnoodleningen en zijn er clubs die de deuren moeten sluiten als gevolg van de coronacrisis? Dit lichtte de minister toe aan de leden van de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

 

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Financiële kater 

De coronacrisis houdt lelijk huis in de clubkas van de amateursportverenigingen. Zo toonde recent onderzoek van de VUB en ULB aan dat liefst negen op de tien Belgische amateurvoetbalclubs verlies lijdt. Vooral het grote inkomstenverlies als gevolg van de sluiting van de clubkantines bezorgt heel wat clubs een financiële kater.

Dit zorgde in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media voor verschillende vragen aan het adres van Vlaams minister van Sport Weyts. Zo vroeg Elisabeth Meuleman (Groen) of hij meer duidelijk kon geven over de huidige situatie in Vlaanderen: "Minister, hoe zit het vandaag met de financiële problemen bij amateursportclubs door de coronacontext? Zijn er clubs die zich genoodzaakt zagen om de deuren te sluiten? 

Voorts wou ze ook weten welke noodoplossingen de minister voor de clubs in petto heeft en hoe hij zijn voorbije ondersteuningsbeleid evalueert. Annick Lambrecht (Vooruit) vroeg hem op haar beurt of hij steunmaatregelen voorziet en welke clubs er al steun kregen: "Minister, welke financiële steun hebben onze amateurclubs al ontvangen en welke steun kunnen ze nog opvragen?"

Onderzoek afwachten

Om een zicht te krijgen op welke invloed de coronacrisis op de financiële situatie van de Vlaamse amateursportclubs heeft, gaf minister Weyts Sport Vlaanderen de opdracht om een corona-impactonderzoek uit te voeren. Dat onderzoek zal volgens hem ook expliciet peilen naar de financiële steun die de clubs al eerder ontvingen. De resultaten van het onderzoeksrapport verwacht hij midden 2022.

Voorts gaf de minister in zijn antwoord aan dat hij het voorbije ondersteuningsbeleid voor amateursportclubs positief evalueert. "We zijn er in volle crisis in geslaagd om snelle en gerichte maatregelen te nemen, zonder al te grote planlast en met een directe impact", klonk het. Hierbij verwees hij onder meer naar de twee coronanoodfondsen voor sport, waarbij hij eerst bijna 6 miljoen en vervolgens meer dan 7.5 miljoen euro aan de Vlaamse sportfederaties uitkeerde. Anderzijds stelde hij vast dat er slechts een vijftiental clubs gebruik maakte van een sportnoodlening als financiële reddingsboei, wat eerder beperkt is. 

Voorziet minister Weyts nu extra steunmaatregelen? De mogelijkheid om sportnoodleningen aan te vragen, verlengt hij alvast tot 2022. Vooraleer hij bijkomende maatregelen neemt, wil hij de resultaten van het corona-impactonderzoek van Sport Vlaanderen afwachten. "We kunnen niet aan alle clubs, zonder onderscheid, een premie geven. Dit is een enorme factuur, zonder garantie dat deze ondersteuning terechtkomt daar waar het nodig is. Ik zou extra maatregelen vooral willen baseren op het impactonderzoek", aldus de minister.

Samen sterk?

"Hebt u zicht op andere noodoplossingen dan stopzetting die amateursportverenigingen uitwerken om uit de problemen te blijven?", vroeg Elisabeth Meuleman nog aan minister Weyts. Als antwoord wees hij op een fusie of clustervorming als mogelijk alternatief voor clubs in moeilijkheden.  Door samen te smelten, staan amateursportclubs sterker en kunnen ze schaalvoordeel creëren. De coronacrisis is volgens hem dan ook mogelijk het laatste duwtje in de rug voor sommige clubs om tot samenwerkingsverbanden te komen.

Herbekijk dit stuk van de vergadering

Relevante thema's

Sport

Jeugdwerk

Lees verder

Scroll to top