Search in Vlaams Parlement

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen - Instrumentendecreet

ruimtelijke ordening

De Vlaamse Regering keurde op 24 april 2015 een conceptnota over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed. Later keurde ze het witboek goed op 30 november 2016. Intussen bleef het wachten op de goedkeuring van een definitief Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Een maatschappelijke kostenbatenanalyse, definitief opgeleverd in het zittingsjaar 2017-2018, verduidelijkte de kosten van de diverse beleidsopties. Stilzitten was hierbij geen optie. Mede in het kader van het klimaatdebat was met het witboek de beleidsoptie genomen om tegen 2040 geen extra open ruimte in te nemen.. Voor zover nodig zette de Vlaamse Bouwmeester nog een paar keer de noodzaak aan verdichting in de verf. Dit gaf steevast aanleiding tot een zekere commotie.

Er bleven nog heikele punten waarover de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn zich boog: wie zou bepalen welke woonreservegebieden nog konden worden aangesneden, welke vergoeding zouden eigenaars ontvangen (de zogeheten ‘planschadevergoeding’), en wie zou die betalen, het Gewest of de gemeenten. Verder vormde de verhouding tot de planbaten voorwerp van debat op plaatsen waar extra bebouwing dan weer wel gewenst was.

In juli 2018 kon de Vlaamse Regering een akkoord vinden over de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Daarbij werd een volledige schadevergoeding overeengekomen en liet zij het initiatief tot verdichting bij de gemeenten. Ze keurde ook het Instrumentendecreet principieel goed en stuurde het voor advies naar de Raad van State.

 

Lees en herbekijk

 • Vraag om uitleg van Lode Ceyssens aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de cijfers betreffende de schrapping van woonuitbreidingsgebieden

  Vraag om uitleg van Wilfried Vandaele aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de bevraging van de lokale overheden inzake het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden

  Vraag om uitleg van Lydia Peeters aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de bevraging van de gemeenten inzake woonreservegebieden

  Lees het verslag en herbekijk de vragen om uitleg van 3 oktober 2017

 • Vraag om uitleg van Wilfried Vandaele aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de harmonisatie van de compenserende vergoedingen in het kader van het Instrumentendecreet en het nieuwe ruimtelijk beleidsplan

  Vraag om uitleg van Lode Ceyssens aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het ontwerp van decreet betreffende de aanpassing van de planschade- en planbatenregeling

  Vraag om uitleg van Ingrid Pira aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het optrekken van planschadevergoeding

  Vraag om uitleg van Lydia Peeters aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de maatschappelijke kosten-batenanalyse, planbaten en planschade en het Instrumentendecreet

  Lees het verslag en herbekijk de vragen om uitleg van 3 oktober 2017

 • Actuele vraag van Lydia Peeters aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de kostenbesparing door de betonstop

  Actuele vraag van Axel Ronse aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de resultaten van de maatschappelijke kosten-batenanalyse betreffende het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

  Actuele vraag van Ingrid Pira aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de kosten-batenanalyse betreffende de gevolgen van de betonstop

  Lees het verslag en herbekijk de actuele vragen van 22 november 2017

Scroll to top