Om het risico op spionage te vermijden, hebben de federale en gewestelijke overheden de toegang tot de socialemedia-app TikTok voor overheidsaccounts verboden. De VRT is via meerdere accounts aanwezig op TikTok. Geldt het verbod voor de Vlaamse overheid dan ook voor de VRT? Hoe staat minister Benjamin Dalle hiertegenover? Wat is de impact van het verbod op sociale media en videoplatformdiensten? Wat met de cyberveiligheid? Die vragen legden de leden van de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media voor aan minister Benjamin Dalle.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Aanwezigheid op TikTok roept vragen op

Het verbod op het gebruik van TikTok voor medewerkers van de Vlaamse overheid haalde de afgelopen uitgebreid het nieuws.  Ook het Vlaams Parlement bande de populaire app trouwens op professionele computers en smartphones van parlementsleden, politieke medewerkers en de medewerkers van de diensten. Ondanks het verbod op het gebruik van de app in overheidscontext, is de openbare omroep VRT wel nog actief op TikTok via diverse accounts, zoals @VRTMAX, @VRT.be, @ketnet en @karrewiet. 

Dit zorgde voor verontwaardiging bij commissielid Marius Meremans (N-VA). Daarom stelde hij bevoegd minister Benjamin Dalle er vragen over tijdens de vergadering van de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van donderdag 30 maart.  Om te beginnen, vroeg hij of het TikTokverbod voor de Vlaamse overheid ook geldt voor de openbare omroep. "Zo ja, voor welke VRT-diensten en -merken geldt dat? Wordt daarbij ook een onderscheid gemaakt tussen redactiepersoneel en ander VRT-personeel?".  Voorts wou hij weten welke rol cyberveiligheid speelt in de richtlijnen en de gedragscode van het sociale mediabeleid van de VRT.  Ten slotte vroeg hij de minister wat de mogelijke financiële impact zou zijn als de VRT zijn aanwezigheid op sociale media en videoplatformdiensten zou moeten wijzigen.

Antwoorden van de minister

Op de vraag of het TikTokverbod ook voor de VRT geldt, antwoordde de minister stellig het volgende: "Het TikTokverbod geldt niet voor de VRT omdat het verbod enkel van toepassing is op systemen en toestellen die door de Vlaamse overheid zelf beheerd worden. De VRT beheert haar eigen IT-systemen."  Daarnaast verduidelijkte hij dat de richtlijnen en de gedragscode voor de sociale media en het online aanbod van de VRT enkel van deontologische aard zijn. Hierin wordt dan ook niks vermeld over cyberveiligheid. "Ze gaan over het gebruik van sociale media en andere online kanalen. Als dusdanig handelen ze niet over cyberveiligheid." Aldus de minister.

Hij stipte wel aan dat de VRT wel degelijk continu aan cyberveiligheid werkt: "De aanpak wordt gecoördineerd door de zogenaamde CISO, dat is de ‘chief information security officer’ vanuit de afdeling technologie en infrastructuur. Om de veiligheid en bedrijfszekerheid van de IT- en uitzendsystemen maximaal te verzekeren, worden binnen de VRT tal van technologische maatregelen genomen, aangevuld met regels en richtlijnen voor een veilig IT-gebruik en noodprocedures", klonk het. Specifiek voor het gebruik van TikTok worden VRT-medewerkers bovendien regelmatig herinnerd aan de risico's die verbonden zijn aan het gebruik ervan. Voorts voegde hij er nog aan toe dat de VRT haar medewerkers ook sensibiliseert rond het bewust omgaan met apps en gegevens.

Daarnaast wees hij erop dat de VRT's aanwezigheid op TikTok strookt met de centrale doelstelling binnen haar digitale omslag: haar publieke opdracht waarmaken op nieuwe relevante platformen. Daarom zet de VRT volgens de minister op weloverwogen wijze in op platformen  waar minstens 10 procent van de kinderen of jongeren op weekbasis gebruik van maakt en voorziet ze een informatieaanbod op TikTok door Karrewiet. "TikTok is voor kinderen momenteel de plaats bij uitstek waar velen onder hen het nieuws zien voorbijkomen. Maar naast informatie is daar natuurlijk veel desinformatie. Door met Karrewiet op TikTok aanwezig te zijn, biedt de VRT-nieuwsdienst kinderen betrouwbaar nieuws en een plaats op sociale media waar ze met hun vragen terechtkunnen", voegde hij nog toe.

Ten slotte gaf minister Dalle aan dat de doelstelling van aanwezigheid en aanbod op sociale media, en dus ook op TikTok, voor de VRT zwaarder doorweegt dan de bevindingen uit het rapport van het Centrum voor Cybersecurity België en uit eigen analyses. De VRT voelt zich hierin bovendien gesterkt door andere Europese publieke omroepen die ook tot die conclusie komen. "Natuurlijk volgt men de ontwikkelingen rond TikTok op de voet. De VRT stelt dat haar huidige inschatting kan worden bijgestuurd als uit nieuwe elementen zou blijken dat dat nodig of opportuun zou zijn", besloot de minister.

Herbekijk dit stuk van de vergadering

Relevante thema's

Media

Thema Jeugdwerk

Jeugdwerk

Lees verder

Scroll to top