Search in Vlaams Parlement

Op 20 november is het de internationale Dag van de Rechten van het Kind, en dus de ideale gelegenheid om een kijkje te nemen achter de schermen van het Kinderrechtencommissariaat, een onafhankelijke instelling binnen het Vlaams Parlement. Wat het Kinderrechtencommissariaat precies doet, vragen we aan kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens.

Tweevoudige opdracht

“Onze prioriteit is waken over de rechten van kinderen en jongeren in Vlaanderen. We zorgen ervoor dat hun stem wordt gehoord”, vertelt Caroline. Dat doen ze op twee vlakken. “Enerzijds behandelen we meldingen die bij ons binnenkomen. Dat kan gaan over problemen waar kinderen en jongeren mee worden geconfronteerd thuis, op school, in de jeugdhulpverlening of in de vrije tijd. We spreken dan over kinderrechtenschendingen”, verduidelijkt Caroline. Na zo’n melding geeft het Kinderrechtencommissariaat een advies, gaan ze bemiddelen of wordt er een onderzoek gestart.

Wij waken over de rechten van kinderen en jongeren in Vlaanderen en geven hen een stem.
Caroline Vrijens

Een tweede grote opdracht is het omzetten van hun vaststellingen in beleid. “Ik spreek geregeld in commissies van het Vlaams Parlement, en we gaan ook in gesprek met ministers en hun kabinetten en agentschappen van de Vlaamse overheid. We geven hen advies om het beleid aan te passen, zodat specifieke problemen waar kinderen en jongeren mee kampen, worden opgelost”, aldus Caroline.

Hands-on-aanpak

Het Kinderrechtencommissariaat probeert zo dicht mogelijk bij de doelgroep – kinderen en jongeren – te staan. Daarvoor trekt Caroline er geregeld op uit: “Ik ga vaak in gesprek met kinderen en jongeren. Dat doe ik bijvoorbeeld wanneer ik langsga op scholen. Ik ontvang ook regelmatig kinderen en jongeren in het Vlaams Parlement.”

Daarnaast probeert het Kinderrechtencommissariaat ook via onderzoek het verschil te maken. “Soms gaan we echt in een bepaald inhoudelijk thema duiken. Dit jaar was dat bijvoorbeeld ‘het spreekrecht van kinderen en jongeren in de familierechtbank’. Wanneer ouders scheiden, kunnen ook kinderen en jongeren hun zegje doen in de rechtbank. Maar dat verloopt niet altijd even vlot. Wij hebben geluisterd naar de problemen bij kinderen en jongeren en met familierechters gesproken. Op basis daarvan hebben we een publicatie opgesteld met aanbevelingen”, vertelt Caroline.

Het Kinderrechtencommissariaat bereiken?

Kinderen of jongeren, maar ook ouders, grootouders of professionals kunnen een melding of klacht doen via de website (www.kinderrechten.be) of via een gratis telefoonnummer (0800 20 808).

Bekijk het filmpje

Scroll to top