Search in Vlaams Parlement

In de zomer berichtten de media over een aantal incidenten met Vlaamse jeugdbewegingen. Denk maar aan het invoeren van een alcoholverbod voor jeugdkampen in enkele Waalse gemeenten. Hoe kijkt Benjamin Dalle, Vlaams minister van Jeugd, hierop terug? En wat verwacht hij van kampzomer 2023? Die vragen werden besproken in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media op woensdag 5 oktober.

Evaluatie kampzomer en bezorgdheden voor 2023

Commissielid Jeremie Vaneeckhout (Groen) confronteerde de minister met een knelpunt dat hij al voor de zomer bij hem aankaartte: het tekort aan monitoren. "Hoe kan vrijwilligerswerk, dat zo belangrijk is bij het organiseren van jeugdkampen, aantrekkelijk blijven?", luidde zijn vraag aan de minister toen. “Zowel bij speelpleinwerkingen als bij organisatoren van jeugdkampen was de puzzel voorbije zomer moeilijk te leggen. Enerzijds kan dat allicht worden verklaard door de aandacht voor en de zin in andere dingen, zoals festivals of op reis gaan. Anderzijds is het leven duurder geworden. Misschien kiezen jongeren daarom eerder voor betaald vakantiewerk en minder voor vrijwilligerswerk. Ook het positieve imago van jeugdwerk komt soms onder druk te staan. Denk maar aan de debatten over de alcoholverboden.”

Ook Freya Perdaens (N-VA) verwees naar enkele incidenten en vroeg de minister hoe hij de kampzomer evalueert: “Er was de gerechtelijke procedure van de Wilrijkse scoutsgroep tegen de beslissing dat ze plots hun kampplaats in het Luxemburgse Samrée moesten verlaten of jeugdverenigingen die voor en tijdens de zomer plots een andere kampplaats moesten zoeken. Het was niet de zorgeloze zomer die wij voor onze jeugdverenigingen voor ogen hadden.”

“Afgelopen zomer was een goedgevulde kampzomer met veel onvergetelijke momenten voor onze kinderen,” stelde Filip Brusselmans (Vlaams Belang). “Vaak is een kamp de enige buitenshuisvakantie die kinderen hebben tijdens de zomer. Dus dat is van goudwaarde. Maar hoeveel incidenten zijn er precies geweest, hoeveel jeugdbewegingen hadden problemen om een geschikte locatie te vinden en hoe kunnen jeugdkampen opnieuw gewaardeerd worden?”

Antwoorden van de minister

Minister Benjamin Dalle was zich bewust van de geschetste problematiek. De zoektocht naar monitoren was niet altijd eenvoudig. “Toch hebben bijna 100.000 animatoren, vrijwilligers en leiders zich voorbije zomer geëngageerd. Het is fantastisch dat zoiets nog kan. Wij proberen de jeugdwerkkoepels en verschillende organisaties zoveel mogelijk te ondersteunen om promotie te voeren.”

Het was de eerste kampzomer zonder coronacrisis. De minister benadrukte dat de kampdrang groot was en dat er zoals elk jaar ook enkele incidenten waren. “We moeten het aantal incidenten niet minimaliseren of uitvergroten. Ze zijn wat ze zijn. Het was niet problematischer dan andere jaren. De jeugdsector neemt haar verantwoordelijkheid op. De koepels organiseerden deze zomer een permanentiedienst om groepen te ondersteunen bij problemen of klachten. De komende weken zitten de jeugdbewegingen en De Ambrassade samen om de verzamelde informatie te bespreken.”

Dan nog een blik vooruit. De Vlaamse Regering keurde voor de zomer het Masterplan Jeugdkampen goed. “Om dat masterplan overal bekend te maken, is het belangrijk om contact te leggen met burgemeesters, provinciegouverneurs en de Franstalige en Duitstalige collega’s van Jeugd. Het is belangrijk dat zij weten dat wij voor verschillende thema’s, neem nu alcohol op jeugdkampen, een doordacht en onderbouwd beleid hebben.”

Herbekijk dit stuk van de vergadering

Scroll to top