Search in Vlaams Parlement

Jaarlijks legt de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement een verslag voor over de verstrekte en geweigerde vergunningen voor wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. De minister-president licht het jaarverslag 2021 toe, waarna de leden van de commissie erover van gedachten wisselen.

Volg live vanaf 14u

Scroll to top