Hoe dichten we de kloof tussen de Vlaamse burger en Europa? Wat verwachten Vlamingen van de Europese Unie en welke rol moet Vlaanderen in Europa spelen? Om burgers de kans te geven om mee na te denken over het toekomstige Europees beleid, organiseert het Vlaams Parlement op donderdag 3 februari samen met Vleva ( het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap) een online event. Tijdens dit event beantwoordt een expertenpanel verschillende vragen over wat de Vlaamse burger van Europa verwacht en mag het publiek input geven. Deelnemen? Ontdek snel meer en schrijf je in!

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Wat verwacht de burger van Europa?

Via de Conferentie over de toekomst van Europa wil Europa haar burgers mee laten denken over haar toekomstig beleid. Dankzij dit initiatief krijgt de burger via verschillende evenementen, debatten en digitale platformen de kans om zijn mening te geven over wat hij van de Europese Unie verwacht. Binnen dat kader organiseert het Vlaams Parlement op donderdag 3 februari om 9u30 samen met Vleva (het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap) een online evenement.

Wat staat er op het programma?

Tijdens een webinar laten we een panel van experts uit de academische wereld en uit het Vlaamse middenveld aan het woord. Ze beantwoorden verschillende vragen over de verwachtingen van Vlaanderen en de Vlaamse burger ten aanzien van Europa (Hoe dichten we de kloof tussen de burger en Europa? Wat zijn de visie op en de verwachtingen van de burger van de EU? en welke rol moet Vlaanderen in Europa spelen?). Ook het publiek krijgt de kans om input te geven.

Wat zijn de volgende stappen?

Het Vlaams Parlement heeft een eigen vertegenwoordiger op de plenaire vergaderingen van de Conferentie over de Toekomst van Europa: Vlaams volksvertegenwoordiger Karl Vanlouwe. Het resultaat van de bespreking en input van het evenement zal besproken worden in de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme. Vervolgens zal Karl Vanlouwe het ook toelichten op de volgende plenaire vergadering van de Conferentie over de Toekomst van Europa in Straatsburg.

Ontdek het volledige programma:

  • 9.30 u. Welkomstwoord door Cathy Coudyser, voorzitter van de commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
  • 9.45 u. Panel 1 ‘Kloof tussen de Vlaming en de EU’
  • 10.25 u. Panel 2 ‘Visie en verwachtingen van de Vlaming ten aanzien van de EU’
  • 11.05 u. Pauze
  • 11.10 u. Panel 3 ‘Rol en positie van een deelstaat als Vlaanderen binnen de EU’
  • 11.50 u. Slotwoord Vlaams Parlementslid Karl Vanlouwe, Vlaams vertegenwoordiger bij de EU Toekomstconferentie
  • 12.00 u. Einde

Relevante thema's

Buitenlands Beleid

Europese instellingen

Lees verder

Scroll naar boven