Tijdens de plenaire vergadering van woensdag 5 oktober nam het Vlaams Parlement een resolutie aan waarin gevraagd wordt aan de Vlaamse Regering om de hongersnood en humanitaire crisis in de Hoorn van Afrika hoog op de Europese politieke agenda te plaatsen. Wat houdt de resolutie precies in en hoe luidde het debat tijdens de plenaire vergadering?

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Context van opeenvolgende crisissen

De Hoorn van Afrika is gelegen in het uiterste oosten van het continent. Door de coronacrisis, een verwoestende sprinkhanenplaag, stijgende voedselprijzen, conflicten en aanhoudende droogte, kwamen landen als Kenia, Ethiopië en Somalië in een humanitaire crisis terecht. Mede door de klimaatverandering volgden vier erg droge regenseizoenen elkaar op, waardoor het er in de laatste 40 jaar nog nooit zo droog is geweest. Dat stuwt de voedselprijzen omhoog en zorgt ervoor dat miljoenen mensen op korte termijn dreigen om te komen van de honger.

Midden mei brachten Oxfam, Save the Children en Jameel Observatory een rapport uit dat de humanitaire crisis in kaart brengt: ‘Dangerous Delay 2: The Cost of Inaction’. Hierin berichten ze over een zeer hoog sterftecijfer: gemiddeld zou er elke 48 seconden iemand sterven van de honger. Volgens Oxfam zal deze hongersnood die van 2011, waarin een kwart miljoen mensen het leven lieten, tragisch overtreffen. Ook de Verenigde Naties schat de situatie bijzonder urgent in: tussen de 13 en 14 miljoen mensen kampen met acute honger en 30 miljoen mensen moeten noodhulp krijgen om erger te voorkomen.

Voorstel van resolutie: aangenomen

In een voorstel van resolutie vraagt het Vlaams Parlement de Vlaamse Regering de humanitaire crisis in de Hoorn van Afrika hoog op de Europese politieke agenda te plaatsen. Het voorstel werd ingediend door Staf Aerts (Groen), Maarten De Veuster (N-VA), Orry Van de Wauwer (cd&v), Annick Lambrecht (Vooruit) en Emmily Talpe (Open Vld). Tien jaar geleden al is er in de regio van Somalië een zeer grote hongersnood geweest. De beelden ervan staan nog op ons netvlies gebrand. Toen is er vanuit de internationale gemeenschap gezegd: ‘dat nooit meer’. 11 jaar later zitten we opnieuw in dezelfde situatie”, stelt Staf Aerts. Orry Van de Wauwer benadrukt dat de internationale gemeenschap veel kan doen: “Voor maar liefst 4,4 miljard euro kan de hongersnood in Kenia, Ethiopië en Somalië gestopt worden.”

“Het is daarbij zeer belangrijk dat we niet enkel aan symptoombestrijding doen. We moeten ook zorgen voor een solide basis op sociaal en economisch vlak”, zegt Annick Lambrecht. Ook Maarten De Veuster steunt het initiatief volmondig: “Actie en aandacht hiervoor is meer dan nodig!” En Emmily Talpe vindt dat Vlaanderen zijn rol moet spelen: “Ons ontwikkelingsbeleid moet de mensen weerbaar maken, en het moet de zelfredzaamheid verhogen. 93 Vlaamse volksvertegenwoordigers namen deel aan de stemming over de resolutie, die met 93 ja-stemmen werd aangenomen.

Relevante thema's

Buitenlands Beleid

Europese instellingen

Lees verder

Scroll naar boven