Search in Vlaams Parlement

Vlaanderen wordt steeds minder populair als vakantiebestemming. Dat blijkt uit recente studies van Toerisme Vlaanderen. De laatste vier jaar daalde de bekendheid van Vlaanderen en zijn grootste steden. Bovendien raden Vlaamse jongeren Vlaanderen niet aan als vakantiebestemming. Hoe staat bevoegd minister Zuhal Demir hier tegenover, zal ze extra promotieacties opzetten in het buitenland en hoe wil ze jongeren warm maken voor Vlaanderen als vakantiebestemming? Dat lichtte ze toe in de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme.

Tanende populariteit

Op 1 december 2021 stelde Toerisme Vlaanderen de resultaten van zijn reputatie- en ambassadeursstudie voor. Die tweedelige studie brengt de reputatie van Vlaanderen en Brussel in kaart en geeft zicht op de mate waarin Vlamingen en Brusselaars Vlaanderen aanprijzen als toeristische bestemming.

In de studie komen twee opvallende resultaten naar voren. Zo blijkt de bekendheid van Vlaanderen en zijn grote steden in de laatste vier jaar gedaald van 72 naar 61 procent. Daarnaast zou slechts 26 procent van de Vlamingen en Brusselaars hun regio aanbevelen aan Europese reizigers. Bovendien blijken jongeren Vlaanderen als vakantiebestemming amper aan te bevelen. 

In de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme vroeg commissielid Loes Vandromme (CD&V) welke conclusies bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) uit de onderzoeksresultaten trekt. Voorts vroeg ze de minister of ze extra promotiecampagnes zal plannen, in het bijzonder naar jongeren toe.

Vlaamse troeven blijven uitspelen

Minister Demir is zich bewust Vlaanderens dalende populariteit als reisbestemming, maar wees tijdens de commissievergadering ook op de positieve evoluties die het rapport blootlegt. Zo blijkt dat het aantal Europeanen dat Vlaanderen als vakantiebestemming overweegt is gestegen. Ook pleitte ze voor nuance en extra context bij de interpretatie van de cijfers: "Slechts 26 procent van de Vlamingen zou Vlaanderen aan buitenlanders aanbevelen als vakantiebestemming. Eigenlijk zouden we dat naast gelijkaardige onderzoeken uit andere landen moeten leggen, om te weten of dat veel of weinig is."

Om Vlaanderens toeristische populariteit en reputatie te versterken, wil ze de promotie van Vlaanderens troeven blijven doorvoeren. "De zaken die binnen- en buitenlandse bezoekers waarderen in Vlaanderen, zijn erfgoed, natuur en eten en drinken. Dat zijn ook exact de elementen uit mijn beleidsvisie waarmee ik Vlaanderen in de markt zet. Ik blijf daar dan ook op inzetten", aldus de minister. Voorts kondigde ze een extra campagne aan om de Vlaamse kunststeden te promoten. De focus ervan zal eerst op de buurlanden liggen. Vanaf de tweede helft zal ook Europa aan de beurt zijn.

Ten slotte plant de minister nog verschillende thematische acties op maat van specifieke buitenlandse doelgroepen. Hierbij onderstreepte ze het belang van het doelgroeponderzoek dat hieraan vooraf gaat: "Eerst en vooral moeten we weten wie die doelgroepen zijn, welke doelgroepen in welke landen zitten en hoe groot de interesse, de kennis over de regio en het reispotentieel zijn." Op basis daarvan zal Toerisme Vlaanderen vervolgens heel gerichte campagnes kunnen uitrollen.

Onbekend is onbemind

De verklaring voor de daling van het aantal aan jongeren die Vlaanderen aanraden als vakantiebestemming is volgens de minister dat jongeren Vlaanderen minder goed kennen. Hier wil ze verandering in brengen: "Dat betekent dat we daar ook op moeten werken, samen met de provincies, die mee bevoegd zijn voor het binnenlands toerisme", aldus minister Demir. Ze denkt hierbij onder meer aan specifieke ambassadeurscampagnes met influencers: jongeren of bekende Vlamingen die vanuit hun eigen interesse andere jongeren warm maken voor een thema. 

Aansluitend hierop deed Loes Vandromme nog een suggestie aan de minister om Vlaamse regio's te promoten via online series. "Heel wat misdaad- of andere series maken heel veel mooie beelden van regio’s. Dit opent misschien mogelijkheden om bepaalde streken en regio’s in Vlaanderen in de kijker te kunnen zetten, voor de netflixende jonge gasten die naar mooie series kijken", aldus Loes Vandromme. De minister vond dit een goed voorstel. Ze zal dit doorgeven aan Toerisme Vlaanderen en samen met andere partners bekijken wat de mogelijkheden hierrond zijn.

Bekijk dit stuk van de vergadering

Scroll to top