U bent hier

In de kijker

Eedaflegging nieuw parlementslid

Na goedkeuring van haar geloofsbrieven legt mevrouw Daniëlle Vanwesenbeeck de eed af als Vlaams volksvertegenwoordiger. Ze volgt Gwendolyn Rutten op die ontslag nam.

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Deze week vragen over:

  • de aangepaste regelgeving voor het Pendelfonds;
  • de conclusies uit de armoedetoets op de hervormde kinderbijslagregeling ;
  • de resultaten van het voorbije World Economic Forum in Davos;
  • de gevolgen van het protectionistische handelsbeleid van de nieuwe Amerikaanse president Trump;
  • het debat over de eventuele invoering van een CO2-taks;
  • energiesubsidies aan gezinnen met een laag inkomen;
  • een nieuwe onderzoekscommissie van de Raad van Europa naar de toestand in de Vlaamse Rand;
  • de integratie en aanvaarding van intersekse-personen;
  • de manier waarop een burgemeester werd afgebeeld in een VVSG-folder en de impact op de beeldvorming van vrouwelijke politici.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 25 januari 2017 (pdf)

Verzelfstandiging Universitair Ziekenhuis Gent door re-integratie in Universiteit Gent

Op de plenaire agenda staan een ontwerp van decreet en van bijzonder decreet die ertoe strekken het UZ Gent te verzelfstandigen door het tot onderdeel van de rechtspersoon Universiteit Gent te maken, zoals voorzien in het Vlaams regeerakkoord 2014-2019. Tot nog toe was het UZ Gent een overheidsinstelling sui generis met de Vlaamse minister van Onderwijs als voogdijminister.

Extern toezicht en klachtenregeling bij vrijheidsbenemende opvang kinderen en jongeren

In een voorstel van decreet willen leden van de meerderheid extern toezicht en een externe klachtenregeling instellen bij voorzieningen voor vrijheidsbenemende opvang van kinderen en jongeren. Het betreft hier de gemeenschapsinstellingen, sommige afdelingen van organisaties voor bijzondere jeugdzorg, De Grubbe in Everberg en De Wijngaard in Tongeren.

Spoedbehandeling: aanpassing energieheffing en implementatie omgevingsvergunning

De plenaire vergadering heeft via de spoedprocedure twee decreten goedgekeurd: een ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering waardoor een aantal anomalieën inzake de forfaitaire energieheffing verdwijnen (zo moeten gezinnen die zich elektrisch verwarmen minder energieheffing betalen vanaf 1 januari 2017) en een voorstel van decreet van leden van de meerderheid om de invoering van de omgevingsvergunning ( de eengemaakte bouw- en milieuvergunning) in fasen te kunnen doen verlopen vanaf 23 februari 2017.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging
Politieke fracties
Samenstelling van de commissies
Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Ingekomen documenten en mededelingen
Actuele vraag van Matthias Diependaele aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de manier waarop een vrouwelijke burgemeester wordt afgebeeld in een folder van de VVSG en de impact op de beeldvorming van vrouwelijke politici
Regeling van de werkzaamheden
Mededeling van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

Onderzoek van de geloofsbrieven van een nieuw lid
Eedaflegging van het nieuwe lid

WEKELIJKS VRAGENUUR

van Joris Vandenbroucke aan minister Jo Vandeurzen
170 (2016-2017)
van Ann Brusseel aan minister Liesbeth Homans
179 (2016-2017)

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
914 (2016-2017) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging

HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
914 (2016-2017) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.