U bent hier

In de kijker

Eedaflegging nieuw parlementslid

Na goedkeuring van haar geloofsbrieven legt mevrouw Daniëlle Vanwesenbeeck de eed af als Vlaams volksvertegenwoordiger. Ze volgt Gwendolyn Rutten op die ontslag nam.

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Deze week vragen over:

  • de aangepaste regelgeving voor het Pendelfonds;
  • de conclusies uit de armoedetoets op de hervormde kinderbijslagregeling ;
  • de resultaten van het voorbije World Economic Forum in Davos;
  • de gevolgen van het protectionistische handelsbeleid van de nieuwe Amerikaanse president Trump;
  • het debat over de eventuele invoering van een CO2-taks;
  • energiesubsidies aan gezinnen met een laag inkomen;
  • een nieuwe onderzoekscommissie van de Raad van Europa naar de toestand in de Vlaamse Rand;
  • de integratie en aanvaarding van intersekse-personen;
  • de manier waarop een burgemeester werd afgebeeld in een VVSG-folder en de impact op de beeldvorming van vrouwelijke politici.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 25 januari 2017 (pdf)

Verzelfstandiging Universitair Ziekenhuis Gent door re-integratie in Universiteit Gent

Op de plenaire agenda staan een ontwerp van decreet en van bijzonder decreet die ertoe strekken het UZ Gent te verzelfstandigen door het tot onderdeel van de rechtspersoon Universiteit Gent te maken, zoals voorzien in het Vlaams regeerakkoord 2014-2019. Tot nog toe was het UZ Gent een overheidsinstelling sui generis met de Vlaamse minister van Onderwijs als voogdijminister.

Extern toezicht en klachtenregeling bij vrijheidsbenemende opvang kinderen en jongeren

In een voorstel van decreet willen leden van de meerderheid extern toezicht en een externe klachtenregeling instellen bij voorzieningen voor vrijheidsbenemende opvang van kinderen en jongeren. Het betreft hier de gemeenschapsinstellingen, sommige afdelingen van organisaties voor bijzondere jeugdzorg, De Grubbe in Everberg en De Wijngaard in Tongeren.

Spoedbehandeling: aanpassing energieheffing en implementatie omgevingsvergunning

De plenaire vergadering heeft via de spoedprocedure twee decreten goedgekeurd: een ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering waardoor een aantal anomalieën inzake de forfaitaire energieheffing verdwijnen (zo moeten gezinnen die zich elektrisch verwarmen minder energieheffing betalen vanaf 1 januari 2017) en een voorstel van decreet van leden van de meerderheid om de invoering van de omgevingsvergunning ( de eengemaakte bouw- en milieuvergunning) in fasen te kunnen doen verlopen vanaf 23 februari 2017.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging
Politieke fracties
Samenstelling van de commissies
Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Ingekomen documenten en mededelingen
Actuele vraag van Matthias Diependaele aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de manier waarop een vrouwelijke burgemeester wordt afgebeeld in een folder van de VVSG en de impact op de beeldvorming van vrouwelijke politici
Regeling van de werkzaamheden
Mededeling van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

Onderzoek van de geloofsbrieven van een nieuw lid
Eedaflegging van het nieuwe lid

WEKELIJKS VRAGENUUR

van Joris Vandenbroucke aan minister Jo Vandeurzen
170 (2016-2017)
van Ann Brusseel aan minister Liesbeth Homans
179 (2016-2017)

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering, verslag door Jenne De Potter, Koen Daniëls en Tine Soens
914 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Jenne De Potter, Koen Daniëls en Tine Soens
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering, verslag door Jenne De Potter, Koen Daniëls en Tine Soens
915 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Jenne De Potter, Koen Daniëls en Tine Soens
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging

HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering, verslag door Jenne De Potter, Koen Daniëls en Tine Soens
914 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Jenne De Potter, Koen Daniëls en Tine Soens
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering, verslag door Jenne De Potter, Koen Daniëls en Tine Soens
915 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Jenne De Potter, Koen Daniëls en Tine Soens
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.