U bent hier

Bijzonder decreet

Een bijzonder decreet is een Vlaamse wet die met een tweederde meerderheid moet worden goedgekeurd.

Sommige onderwijsdecreten en de decreten over de zogenaamde constitutieve autonomie zijn bijzondere decreten. Met constitutieve autonomie wordt bedoeld dat Vlaanderen zijn eigen instellingen mag organiseren. Dat betekent bijvoorbeeld dat het Vlaams Parlement kan beslissen dat het voortaan uit meer of minder dan 124 leden kan bestaan.

Meer voorbeelden?