Search in Vlaams Parlement

Statiegeld - plastic zakjes - verpakkingsplan

plastic afval

De afval- en de zwerfvuilproblematiek bleef in het afgelopen zittingsjaar in de actualiteit. De vraag naar de invoering van een systeem van statiegeld en het lot van de gratis plastic zakjes stonden daarbij voorop Op 18 januari 2016 sloten minister Joke Schauvliege en de sector een overeenkomst voor een integrale aanpak van het zwerfvuilprobleem in Vlaanderen. Ze spraken af in het najaar van 2018 een eerste evaluatie te houden. In functie daarvan zou de minister bekijken welke producentenverantwoordelijkheid zich opdringt, bijvoorbeeld door de invoering van het statiegeld.

De Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn hield op 12 december 2017 een eerste gedachtewisseling over die zwerfvuilproblematiek en het gebruik van plastic zakjes. Teleurgesteld over de onderbelichte mogelijkheden van productontwikkeling volgt op 17 april 2018 een bijkomende hoorzitting over ‘duurzaam verpakken’.  Ten slotte volgde op 16 mei een actualiteitsdebat in de plenaire vergadering over het verpakkingsplan van de minister. De regering zou uiteindelijk in juli een verpakkingsplan  aannemen,  evenwel zonder een statiegeldsysteem of een algemeen verbod op plasticzakjes. Dit deed de kritiek van de oppositie niet verstommen. 

Lees en herbekijk

Lees de documenten

 • Voorstel van resolutie betreffende het invoeren van statiegeld op blikjes en petflessen van Steve Vandenberghe, Joris Vandenbroucke, Bruno Tobback, Bert Moyaers en Rob Beenders 1393 (2017-2018) nr. 1

  Lees het voorstel van resolutie
 • Voorstel van resolutie betreffende een verbod op single-use plastic zakjes van Steve Vandenberghe, Rob Beenders, Bruno Tobback en Bert Moyaers 1387 (2017-2018) nr. 1

  Lees het voorstel van resolutie

 • Voorstel van resolutie betreffende het optrekken van de recyclagedoelstellingen voor alle plastic verpakkingen, het bestrijden van zwerfvuil en het onmiddellijk invoeren van een statiegeldsysteem op alle soorten van drankverpakkingen van Elisabeth Meuleman, Wouter Vanbesien, Ingrid Pira, Johan Danen, An Moerenhout en Björn Rzoska 1399 (2017-2018) nr. 1

  Lees het voorstel van resolutie

 • Voorstel van resolutie betreffende de nood aan ontwikkeling en toepassing van meer milieuvriendelijke technieken voor de verwerking van huishoudelijke afvalstoffen van Wouter Vanbesien, Güler Turan, Bruno Tobback en Johan Danen 1290 (2017-2018) nr. 1

  Lees het voorstel van resolutie
 • Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende een nieuwe afvalrace voor Vlaanderen van Bart Nevens, Andries Gryffroy, Wilfried Vandaele, Axel Ronse, Jos Lantmeeters en Grete Remen 1464 (2017-2018) nr. 1

  Lees de conceptnota
Scroll to top