Search in Vlaams Parlement

Erwin Janssens, die zopas waarnemend Vlaams ombudsman werd, stelde op 14 maart het jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst voor. Dat bestaat uit twee delen: een jaarverslag van de Ombudsdienst zelf en een – het laatste – van de Genderkamer. Een terugblik …

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Het motto waarmee de Vlaamse Ombudsdienst het afgelopen jaar wil samenvatten, is ‘Transparantie en verbondenheid’. “De bekende glazen koepel boven het halfrond, waar Vlaamse decreetgeving tot stand komt, is een symbool van transparantie en verbondenheid. Beide begrippen vormen rode draden in dit 24ste jaarverslag”, zei Erwin Janssens. Het jaarverslag is gebaseerd op de eigen klachtenbehandeling en de eerstelijnsklachtenrapporten van de overheidsdiensten.

Herbekijk de voorstelling van het jaarverslag

Afscheid van de Genderkamer

Speciale aandacht ging uit naar het jaarverslag van de Genderkamer, het laatste dat zo zal verschijnen. Vanaf 15 maart 2023 neemt het nieuw opgerichte Vlaams Mensenrechteninstituut immers de genderbevoegdheid voor zijn rekening. Annelies D’Espallier, de ombudsvrouw Gender, stelde het verslag ‘Hoop in bloei, kracht in groei’ voor.

Enkele belangrijke mijlpalen

De medewerkers van de Genderkamer, die dus ophoudt te bestaan, blikken terug op een reeks boeiende jaren.

Scroll to top