Search in Vlaams Parlement

De Vlaamse Regering besliste om uit het federaal mensenrechteninstituut Unia te stappen en een eigen eigen orgaan op te richten: het Vlaams Mensenrechteninstituut. Dat moet instaan voor de bescherming van alle mensenrechten binnen de Vlaamse bevoegdheden. Burgers zullen er terechtkunnen met hun klachten over discriminatie, die in eerste plaats via bemiddeling worden opgevangen. Een geschillenkamer zal, indien de bemiddeling niet tot resultaat leidt, een niet-bindend oordeel kunnen vellen.

Hiertoe diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in. Op dinsdag 4 oktober bespreken de commissieleden het ontwerp en stemmen ze er eventueel over. Volg de commissievergadering live vanaf 14u.

Volg de vergadering live vanaf 14u

Scroll to top