Search in Vlaams Parlement

De Vlaamse Regering wil uit het federaal mensenrechteninstituut Unia stappen en een eigen Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI) oprichten. Het doel? Er alles aan doen de mensenrechten te beschermen, die binnen de Vlaamse bevoegdheden vallen. Annelies D’Espallier, ombudsvrouw gender, geeft meer uitleg.

Annelies D'Espalier

“Ik werk nu zeven jaar in de Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst. Die hangt als autonome dienst vast aan het Vlaams Parlement", vertelt Annelies. Vanaf maart 2023 zal de Genderkamer opgaan in het gloednieuwe Vlaams Mensenrechteninstituut. Dat het instituut er komt, werd tijdens de plenaire vergadering van afgelopen woensdag beslist na een positieve eindstemming in het Vlaams Parlement.

Grootse ambities

“De oprichting van een Vlaams Mensenrechteninstituut is uiteindelijk een goede zaak", stelt Annelies. “Want zo worden alle Vlaamse bevoegdheden rond gelijkheid en mensenrechten gecentraliseerd in één Vlaams orgaan. Burgers zullen dus bij één aanspreekpunt vragen of klachten rond discriminatie kunnen melden.” Die zullen in eerste instantie via bemiddeling behandeld worden en indien nodig zal een geschillenkamer een niet-bindend oordeel kunnen vellen. De burger kan er ook terecht met meldingen over andere mensenrechten. “De oprichting van het instituut is een sterk signaal dat we het hier in Vlaanderen serieus menen met de mensenrechten. Met een nieuw, innovatief instituut kunnen we daar echt werk van maken", aldus Annelies.

Wat Annelies’ (huidige) functie als ombudsvrouw inhoudt? “Concreet werken we in de genderkamer aan de gelijkheid tussen mannen, vrouwen en iedereen die zich daartussen bevindt”, vertelt Annelies. “Wij doen onderzoek en ontvangen vragen en klachten. Voorbeelden zijn klachten over grensoverschrijdend gedrag of vragen als: wie krijgt de belastingsbrief, de man of de vrouw? En waarom? Elke vraag of klacht behandelen we. Nu is dat nog vanuit de genderkamer bij de Vlaamse Ombudsdienst, maar binnenkort zal ik met mijn kleine team dus deel uitmaken van het Vlaams Mensenrechteninstituut.”

Stemming tijdens de plenaire vergadering

Tijdens de plenaire vergadering van woensdag 26 oktober volgde er nog een levendig debat tussen meerderheid en oppositie over het ontwerp van decreet. 56 Vlaamse volksvertegenwoordigers stemden voor, 43 tegen en 1 onthield zich van de stemming. Het ontwerp van decreet werd bijgevolg aangenomen.

Herbekijk het debat en de stemming

Scroll to top