Search in Vlaams Parlement

Lgbtqi+-personen ondervinden discriminatie, intimidatie en geweld in hun dagelijks leven, met vaak traumatische emotionele gevolgen. In 2021 keurde het Vlaams Parlement een resolutie goed, waarin het de Vlaamse Regering onder andere vroeg om meer in te zetten op de bekendmaking van bestaande hulplijnen, meer aandacht te hebben voor de emotionele impact bij slachtoffers en te voorzien in bewustmaking bij onderwijs- en sportactoren. Over de uitvoering van deze resolutie wisselen de leden van de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering op dinsdag 6 december van gedachten met minister Bart Somers. Volg de vergadering live.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Volg live op dinsdag 6 december vanaf 14u

Scroll to top