U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit van de afgelopen week. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Deze week vragen over:

  • de veiligheid van snelwegparkings ;
  • de uitbreidingsplannen van de luchthaven van Zaventem en de gevolgen voor de leefbaarheid van de omgeving;
  • de problemen in de gemeenschapsinstelling De Kempen in Mol;
  • de impact van het onbelast bijverdienen op de welzijnssector;
  • de zwerfvuilproblematiek;
  • het lerarentekort in het secundair onderwijs;
  • het ziekteverzuim bij het onderwijspersoneel;
  • de wachtlijsten bij inburgeraars en de ontslagen bij het Agentschap Integratie en Inburgering.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 24 januari 2018 (pdf - aangepast)

Samenwerkingsakkoord Europese bevoegdheden deelstaatparlementen

In een voorstel van besluit wordt de instemming gevraagd van het Vlaams Parlement met een samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de deelstaten omtrent de uitoefening van bevoegdheden die de deelstaatparlementen zijn toebedeeld door de verdragen betreffende de Europese Unie. Het betreft hier een primeur, dit voorstel van besluit is het eerste in zijn soort. Het Vlaams Parlement, dat een voortrekkersrol heet gespeeld bij de totstandkoming van het samenwerkingsakkoord, zal dit akkoord als eerste assemblée goedkeuren. De plenaire vergadering bespreekt het voorstel van besluit en houdt de eindstemming.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
Motie van orde
Regeling van de werkzaamheden
van Vera Celis aan minister Hilde Crevits
181 (2017-2018)
van Jos De Meyer aan minister Hilde Crevits
182 (2017-2018)
Motie van orde
Regeling van de werkzaamheden
Mededeling van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUELE VRAGEN

van Joris Poschet aan minister Jo Vandeurzen
176 (2017-2018)
van Bart Nevens aan minister Joke Schauvliege
179 (2017-2018)
van Jo De Ro aan minister Hilde Crevits
180 (2017-2018)
van Vera Celis aan minister Hilde Crevits
181 (2017-2018)
van Jos De Meyer aan minister Hilde Crevits
182 (2017-2018)

BESPREKINGEN

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
1259 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Tine van der Vloet en Michèle Hostekint
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.